KNAW biedt elf toppers kans

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | Elf toppers in de wetenscahp kunnen dankzij de KNAW en Jonge akademie in ons land als visiting professor onderzoek doen en mensen inspireren. Van het ontstaan van planeten, spiegelende moleculen, gevangen vrouwen tot de filosofie in de middeleeuwen reiken hun specialismen.

De 11 visiting professors zijn:

 

Carl Agee, University of New Mexico, VerenigdeStaten. Visiting Professor bij de Vrije Universiteit.
Professor Agee doet onderzoek naar het ontstaan en de evolutie vanplaneten. Hij verzorgt tijdens zijn verblijf in Nederland onderandere een workshop voor leden van het Nationaal PlatformPlaneetonderzoek waarbij de stand van zaken in de wetenschap op hetgebied van de formatie en evolutie van Mercurius, Mars en de maanwordt besproken.

Olivier Dauchot, Commissariat à  l’EnergieAtomique, Frankrijk. Visiting Professor bij de UniversiteitLeiden.
Het onderzoek van Olivier Dauchot is gericht op jammed systems,systemen die uit zulke grote deeltjes bestaan dat thermischebeweging verwaarloosbaar is en statistische natuurkundige conceptenniet van toepassing zijn. Dauchot is tijdens zijn verblijf keynotespreker bij verschillende nationale bijeenkomsten en colloquia,waaronder de Soft Matter Days.

Charles Dinarello, University of Colorado HealthSciences Center, Verenigde Staten. Visiting Professor bij het UMCSt Radboud.
Professor Dinarello is pionier en zeer vooraanstaand op het gebiedvan cytokine, een uitgescheiden eiwit dat een signaal doorgeeft vanéén cel naar een andere. Dinarello verzorgt in Nijmegen onderandere een masterclass voor PhD-studenten en gastcolleges voorgeneeskundestudenten en studenten gezondheidswetenschappen.

Laurie Feldman, University at Albany, VerenigdeStaten. Visiting Professor bij de Radboud UniversiteitNijmegen.
Het onderzoek van Professor Feldman is gericht op de verschillentussen de morfologische structuur van talen en hun consequentiesvoor het begrip en de productie van taal. Feldman geeft tijdenshaar verblijf in Nederland een masterclass over morfologie enpresenteert haar onderzoek en theorieën tijdens eencolloquium.

Maria Gini, University of Minnesota, VerenigdeStaten. Visiting Professor bij de Technische UniversiteitDelft.
Professor Gini speelt al meer dan 25 jaar een grote rol in hetonderzoek naar robots en multi-agent systemen. Gini geeft inNederland colleges over intelligent agents en multi-agent systemenvoor studenten kunstmatige intelligentie van de Vrije Universiteiten media & knowledge engineering van de Technische UniversiteitDelft. Ook verzorgt ze colleges bij SIKS, de door de KNAW erkendeonderzoekschool voor informatie- en kennissystemen.

Candace Krutschnitt, University of Toronto,Canada. Visiting Professor bij de Vrije Universiteit. ProfessorKrutschnitt is expert op het gebied van empirische en normatievestudies over gevangenschap van vrouwen. In 2010 bezoekt zeNederland en geeft onder andere een masterclass voor studenten,wetenschappers en beleidsmakers over vrouwelijke gevangenen eninternationale bevindingen over regimes voor vrouwelijkegevangenen.

John McNamara, University of Bristol, VerenigdKoninkrijk. Visiting Professor bij de RijksuniversiteitGroningen.
Professor McNamara is een wereldberoemde ecoloog die tijdens zijnverblijf in Nederland een workshop organiseert voor wetenschappersen postdocs uit de hele wereld. Ook verzorgt hij een masterclassvoor PhD-studenten van de Groningen graduate school of sciences ende onderzoekschool Functionele ecologie en een PhD-workshop overgedragsbiologie.

Richard Palmer, University of Alberta, Canada.Visiting Professor bij het Nationaal Herbarium Nederland,Universiteit Leiden.
Professor Palmer is een authoriteit op het gebied van chiraliteit,het verschijnsel dat sommige moleculen in twee vormen voorkomen dieelkaars spiegelbeeld zijn. Hij geeft twee publiekslezingen oversymmetrie, asymmetrie en chiraliteit in dieren en planten, eentweedaagse workshop voor wetenschappers die onderzoek doen naarchiraliteit, verzorgt discussiebijeenkomsten en bezoektverschillende onderzoeksinstituten.

Edith Dudley Sylla, North Carolina StateUniversity, Verenigde Staten. Visiting Professor bij de RadboudUniversiteit Nijmegen.
Professor Sylla is een van de meest prominente onderzoekers vanwetenschapsgeschiedenis en geschiedenis van de filosofie van zowelde middeleeuwen als de vroegmoderne tijd. Tijdens haar verblijf inNederland verzorgt ze onder andere een weekend seminar bijSoeterbeek voor de door de KNAW erkende OnderzoekschoolMediëvistiek en verschillende lezingen bij een colloquium serievoor theologen en filosofen.

Scott Tremaine, Institute for Advanced Study,Verenigde Staten. Visiting Professor bij het Kapteyn Instituut,Rijksuniversiteit Groningen.
Professor Tremaine is een specialist in astrofysische dynamica. Hijgeeft tijdens zijn verblijf in Nederland een publiekslezing over deMelkweg en de vorming van planeten. Ook verzorgt hij verscheidenecolleges en workshops over de dynamiek van planetenstelsels.

Joseph Waas, University of Waikato, Nieuw Zeeland.Visiting Professor bij het Nederlands Instituut voor Ecologie(NIOO-KNAW).
Professor Waas is experimenteel bioloog en onderzoekt het gedrag ende ecologie van vogels, vissen en zoogdieren. Hij brengt in 2010twee keer een bezoek aan de Afdeling Dier Ecologie van het NIOO,waar hij meewerkt aan het onderzoeksprogramma dat zich richt op deecologische consequenties van de impact van geluid op het gedragvan broedende vogels.

Meer informatie:
www.knaw.nl/visitingprofessors


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK