‘Koning’ in China

Nieuws | de redactie
2 september 2009 | Waarom moet Jo Ritzen een Twitterpagina en moeten herkansingen voor studenten worden afgeschaft? Marc van der Chijs, topondernemer in China uit Maastricht, sprak rond zijn keynote speech bij de academische jaaropening aan de UM met ScienceGuide over social media, ondernemerschap en China.

Marc van der Chijs is UM-alumnus en topondernemer in China. Hijstond aan de wieg van tudou.com, het grootsteonline video- en podcasting platform ter wereld, en is CEO van Spil Games Asia, de nummer 1in online gaming. Tevens is hij ‘angel investor’ in diverse Chinesestart-ups. Zo is hij constant bezig met innovatie. ’s Ochtendsleest hij eerst meer dan 50 blogs. “Dé manier om bij teblijven en nieuwe ideeën op te doen.”

Als keynote speaker bij de academische jaaropening legde hij denadruk op ondernemerschap en de waarde van social media – door Vander Chijs omschreven als ‘publishing information and communicatingabout it with others on the web’ -voor bedrijven en hogeronderwijs instellingen.

Niet reclameachtig

Waarom is social media volgens jou zo belangrijk? Wat hebben weeraan?

“Ik merk nog steeds dat ‘social media’ te weinig wordt gebruiktdoor bedrijven en instellingen. Dat is jammer, want als je er slimgebruik van maakt, kun je er bijzonder veel mee winnen. Eenuniversiteit die Chinese studenten wil aantrekken, zou erverstandig aan doen zich te bewegen op Chinese sociale mediaplatforms. En dan niet op een reclameachtige manier, maar opinteractieve wijze, bijvoorbeeld via een blog. Het mooie is dat jezo niet alleen informatie geeft, maar ook feedback krijgt. En hetkost niets.

Met behulp van digitale netwerken als Twitter en Facebook kun jeer eenvoudig achterkomen wat studenten online zeggen over jouwuniversiteit. Dat is waardevolle informatie, daar leer je van. Ikgeloof niet dat er universiteiten zijn die dit bijhouden, laatstaan die hierop reageren. In het bedrijfsleven gebeurt dit alwel.

KLM maakt handig gebruik van ‘social media’. Dat kan ik je uiteigen ervaring verzekeren. Ik heb namelijk een keer een aanvaringgehad met KLM, zoals ik ook in mijn toespraak vertel. Ik had opmijn Twitterpagina kritiek geleverd op hun boekingssysteem.Vervolgens merkte ik dat ze zich plotseling hadden aangemeld ommijn Twitterpagina te volgen.

Even later namen ze zelfs contact met me op. Ze wilden preciesweten waar ik ontevreden over was en wat zij daar aan konden doen.Toeval of niet, de volgende drie keer dat ik KLM vloog, werd mijnticket automatisch omgezet naar business class…”

Stel dat Jo Ritzen straks gevoelig blijkt voor jouwpleidooi, wat moet hij dan precies met een Twitterpagina?

“Hij moet het gebruiken om de ‘brand’ UM te versterken. ‘Leadingand learning’ is het motto in Maastricht. Ritzen zou ‘leading’ zijnals hij een van de eerste collegevoorzitters was die eenTwitterpagina strategisch zou inzetten. Tevens zou hij ‘learning’zijn, aangezien je via Twitter makkelijk feedback kan krijgen enkan kijken wat er over jou of de universiteit wordt gezegd. In hetbedrijfsleven gebeurt dit dus al, maar misschien zijnuniversiteiten toch een beetje te traditioneel.”

Je stelt in jouw speech dat we eigenlijk nog maar het beginzien van de effecten van internetinnovaties op de maatschappij. Kunjij voorspellen hoe de situatie over tien jaar is?

“Nee, tien gewone jaren staan gelijk aan eeuwen in de digitalewereld. Ik kan wel een uitspraak doen over de volgende innovatiemet grote impact die er volgens mij zit aan te komen. Die islocation based. Afhankelijk van waar je bent, ontvang ofverstuur je informatie. Zo zal het straks mogelijk zijn om opeenvoudige wijze iedereen die hier voor de jaaropening in Theaterde Vrijthof aanwezig is, een bericht en gerichte info testuren.”

Ondernemerschap

Na zijn studie ging Van der Chijs werken op het hoofdkantoor vanDaimler Benz. Het idee een eigen onderneming te starten zou hij pasjaren later krijgen. “Tijdens mijn studie in Maastricht kregen wealtijd presentaties en gastcolleges van managers vanmultinationals. Onder de studenten ontstond zo het idee dat je wasgeslaagd als je een topbaan bij een topbedrijf had bemachtigd. Dusdaar ging ik ook voor. Zodoende kwam ik bij Daimler Benz terecht.Dat was een waardevolle en leerzame ervaring, maar uiteindelijkniet wat ik echt wilde.”

“Nu ik terugblik, vind ik het een gemis dat ik tijdens mijnstudie niet ben gestimuleerd na te denken over ondernemen. Ik vinddat ondernemerschap onderdeel moet zijn van het curriculum. Leerstudenten wat er allemaal bij komt kijken, heel praktisch. Zetondernemers voor de klas en behandel case-studies, zowel vangeslaagde als minder gelaagde ondernemingen. Wellicht ontstaat erzo een andere mentaliteit met betrekking tot ondernemerschap onderstudenten.

In tegenstelling tot Nederland wordt ondernemerschap in Chinagezien als het hoogst haalbare. Als je zelf een succesvol bedrijfhebt opgebouwd, ben je een koning daar. Ik vind dat fantastisch.Overigens, een nadeel hiervan is dat het lastig is om topmanagersaan te trekken. Ze willen allen immers zelf wat beginnen.

Vele Chinese beginnelingen gaan hierbij op hun bek. Het nemenvan risico’s kenmerkt een goede ondernemer, maar betekent ook datondernemingen wel eens ten onder gaan. Het mooie in China is datniemand dat erg vindt. Ze beginnen hier dan gewoon opnieuw, enniemand die dat vreemd vindt.”

Maar in je toespraak pleit je voor het afschaffen vanherkansingen voor studenten, omdat ‘het echte leven’ ook geentweede kansen biedt.

“Ik zeg dat omdat ik meen dat studenten wat strenger aangepaktmogen worden. Kijk, één herkansing moet wel kunnen hoor, maar waarhet mij voornamelijk om gaat is de mentaliteit. In mijn tijd wasdat er te vaak één van ‘ah, ik kan het altijd nog een volgorde keerdoen, of de keer daarna’. Daar houd ik niet van. Het moet strenger.Ik weet dat er veel is veranderd sinds ik 18 jaar geleden benafgestudeerd, dat juich ik toe alleen maar toe.

China

“De Chinese werkmentaliteit vind ik fantastisch. Waarschijnlijkomdat ik zelf ook een beetje werkverslaafd ben. Ook nu, tijdens decrisis, is er helemaal geen negatieve sfeer in het land. In Chinaredeneert men ‘het gaat slecht in de wereld, dus wij moeten nogharder werken’. Als het gaat om de mentaliteit van de bevolkingkunnen Nederlanders nog veel China leren.”

En als het gaat om leiderschap?

“Nee, dan gaat het niet op. Hier hebben Chinese leiders enmanagers nog veel te leren van het Westen. Er is bij ons in Chinanog steeds onvoldoende openheid en te weinig discussie. Leiderschapis te politiek, gespannen en autoritair.

In de komende jaren kunnen we nog heel veel van Chinaverwachten. Tegenover de constante uitstroom van talentvollestudenten naar vooral de VS, is de herinstroom van Chinesewetenschappers die in het buitenland ervaring hebben opgedaan,flink toegenomen. Wellicht brengen zij naast kennis ook nieuwleiderschap met zich mee. Veelal genoodzaakt door de economischemalaise, zijn zij teruggekeerd naar China, omdat dit landnauwelijks gebukt gaat onder de crisis. De machtspositie, kennis enkapitaal van China zullen alleen maar toenemen.”

Hier vindt u deredevoering van Van der Chijs bij de opening van het academischjaar.

Lees hier zijn blog.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK