Leren door mobiele nomaden

Nieuws | de redactie
7 september 2009 | Mobieltjes worden in het klaslokaal nog vooral gezien als een storende factor, maar ze kunnen ook een sleutel zijn tot een nieuwe, meer persoonlijke leerwereld. Prof. Marcus Specht (OU) laat zien hoe mobieltjes leven en leren van jongeren meebepalen.

Voor leerlingen, van welke leeftijd dan ook, zijn mobieltjes eenintegraal onderdeel van hun leefwereld. Met mobiele media hebben zeook rechtstreeks toegang tot informatie, waar en wanneer ze maarwillen. Dat heeft gevolgen voor hun verwachtingen ten aanzien vanonderwijs. De student van de toekomst eist informatie enbegeleiding die past bij zíín situatie of context op het moment dathíí het nodig heeft. Mobieltjes zijn dé technologie om dat soortcontextgebonden leren te bieden, aldus prof. dr. Marcus Specht,hoogleraar Advanced Learning Technologies bij CELSTEC (Centre forLearning Sciences and Technologies), het onderzoeksinstituut van deOpen Universiteit Nederland.

Digitale nomaden
Meer dan 50% van de wereldbevolking beschikt over een mobieletelefoon en in Nederland bezitten bijna alle vijftienjarigen eenmobiel. De digital natives (degenen die opgroeien met computers,internet en mobiele apparaten) gebruiken mobiele media voortdurend.Dit beïnvloedt de manier waarop ze communiceren, leven en leren. Dekernvraag is wat dit gebruik van mobiele leerinstrumenten betekentvoor het leren. Hoe kunnen we de kracht van de mobiele encontextuele technologie inzetten voor het leren? Er is technischveel mogelijk, maar leert dat ook beter? Om een begin te maken methet beantwoorden van deze vraag, heeft Marcus Specht eenconceptueel model ontwikkeld om patronen te beschrijven vancontextuele begeleiding van leren met mobiele media. Hijpresenteert dit model op 11 september 2009 in zijn oratie getiteld’Learning in a Technology Enhanced World’ bij de Open UniversiteitNederland in Heerlen.

Zij aan zij
Mobiele technologie maakt nieuwe manieren van leren mogelijk opschool, thuis en op het werk. Marcus Specht claimt dat de nieuwetechnologieën geen beperking zijn voor het onderwijs, maar eenechte facilitator. Echter, de technologische innovatie en deonderwijsmodellen moeten zich zij aan zij ontwikkelen.Onderwijsaanbieders, vernieuwers van technologieën eninstructiemethodologen moeten samenwerken om het leren te verrijkenen te verbeteren met technologie. Dit zal in sommige opzichten eendrastische verandering betekenen van de onderwijssystemen en-organisaties zoals we die nu kennen. Het betekent ook dat insommige gevallen nieuwe techologieën, die uitgevonden of gebruiktworden voor onderwijs vandaag, een hype blijken te zijn, zullenuitsterven, of over 20 jaar misschien voor iets heel andersgebruikt worden.

 

Symposium
De oratie maakt onderdeel uit van het symposium Mobile Learningin Context dat om 11.00 uur van start gaat. De oratie begint om16.00 uur. Het symposium belicht belangrijke aspecten van mobielleren zoals personalisatie, contextualisatie, toegankelijkheid,informeel leren en ondersteuning bij nomadisch leren


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK