Nederland in wereldtop biodiversiteit

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | €30 miljoen komt uit de aardgasbaten voor de vorming van één Centrum voor Biodiversiteit, een initiatief van de UvA, de WUR en Leiden. De gezamenlijke collectie met 37 miljoen artefacten moet wereldwijd in de top 5 binnenkomen.

Het bedrag van €30 miljoen uit FES is een belangrijke impulsvoor de kwaliteit van het Nederlandse natuurhistorische erfgoed envoor het integreren van de inhoudelijke kennis op het gebied vanbiodiversiteit.

Vorig jaar al stelde het kabinet een structureel bedrag van 5miljoen Euro beschikbaar, dat de oprichting van het NCB mogelijkmaakte. Met de nieuwe toekenning kan nieuwbouw gerealiseerd wordenom de grootste natuurhistorische collectie van Nederland tehuisvesten op de locatie van museum Naturalis in Leiden.

Naturalis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en het NationaalHerbarium Nederland gaan geheel in het NCB op waardoor eennatuurhistorisch museum ontstaat met een nog grotere en brederecollectie voor het publiek dan nu het geval is.

2010: Biodiversiteitsjaar

De toekenning op dit moment sluit goed aan bij de ambitie vanhet bestuur van het NCB om in 2010 (het Biodiversiteitsjaar) testarten met de integratie van de diverse collecties. In het centrumkomen laboratoriumfaciliteiten zoals een DNA-lab met voorzieningenvoor DNA-barcoding, een ancient-DNA-lab, een Geolab, faciliteitenvoor anatomie en morfologie en moderne GIS- enIT-voorzieningen.

Bovendien wordt met het Centraalbureau voor Schimmelcultures eengezamenlijk laboratorium voor DNA-barcoding opgezet, metvestigingen in Leiden en Utrecht. Hierdoor ontstaat één nationaalkenniscentrum waarin alle kennis over soortenrijkdom en evolutie isgebundeld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK