Nieuwsbrief 26 augustus

Nieuws | de redactie
8 september 2009 | Alom bezorgdheid over OCW's desinteresse voor internationale beleidsvragen. Ondertussen heft Merkel het Duitse IP op.

Logo_ScienceGuide_10cm72

Nieuwsbrief ScienceGuide – augustus 2009, nummer 30

ScienceGuide heeft een nieuwe website. Neem eens eenkijkje op www.scienceguide.nl

Onderwijsnieuws


  • De top van de wetenschap raakt bezorgd over de desinteresse van OCW voor internationalebeleidsvragen en kansen voor de instellingen. Plasterk poogt tesussen.

  • Allochtoon studiesucces wordt een prioriteit van OCW en de hogescholen. Hunconvenant daartoe is deze week getekend. De Hogeschool Rotterdamvertelt dat ze met het bevorderen van studiesucces ook autochtone studenten een duwtjein de rug moet geven.

  • Het besef dringt door dat functiebeperkingen bij het studerenvaak onzichtbaar zijn. René van Pelt, directeur Handicap+studie, analyseert wat er nog beterkan.

  • Twee jaar lesgeven én leiderschapstrainingen volgen in hetbedrijfsleven, 20 jonge academici krijgen straks de kans hetprogramma Eerst de klas te volgen. Er zijn nu al 100vooraanmeldingen…

  • Scholieren gebruiken rankings om een opleiding te kiezen,onderwijsinstellingen om hun aanbod te verbeteren. Toch blijvenrankings het middelpunt van controverses. CHE zet 7 misverstandenop een rij.

Onderzoeksnieuws

  • Angela Merkel heeft het Duitse Innovatieplatform opgeheven. De NationaleAkademie der Wissenschaft neemt de rol van kennis- eninnovatieadviseur over. Zowel verdachtmakingen aan het adres van deIP-voorzitter als politieke motieven lagen hieraan tengrondslag.

  • 10.000 maal snellere data-opslag dan nu? Het kan, dankzij denieuwste vondsten rond magnetische inertie door onderzoekers uitNijmegen en van FOM. “5 jaar geleden was dit nogonmogelijk!”

  • Het Rathenau Instituut laat zien dat excellenteonderzoeksgroepen beschikken over leiders met een gevarieerderacademische aanpak dan bij overige groepen. Wat is hetrecept voor succes?

  • Iedereen is wel eens verdwaald. Het idee dat we telkensrondjes aan het lopen zijn, bekruipt ons dan algauw. Doen we dit ook echt? Het Max Planck Instituut komt met eenverklaring.

En ook
Muysken

  • Pieter Muysken, Radboud hoogleraar algemene taalwetenschappen,leefde in zijn vroegste jeugd tussen de Quechua-indianenin Bolivia. Volk en cultuur van dit Zuid-Amerikaanse land bleveneen rol spelen in het leven van de Spinozist. Zijn nieuwepublicatie biedt daarvoor het indrukwekkende bewijs.


Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier
Redactie ScienceGuide – 020-4285371
Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK