Nieuwsbrief 8 september

Nieuws | de redactie
8 september 2009 | Terwijl Rinnooy Kan een triestig Prinsjesdag vreest en Balkenende de leerrechten weer van stal haalt, zakt Nederland verder weg als innovatief kennisland op de Davos-ranglijst.

Logo_ScienceGuide_10cm72

Nieuwsbrief ScienceGuide – september 2009, nummer 31


Onderwijsnieuws

  • Nederland krijgt klappen. Het zakt weg als innovatief kennislandop de Davos-wereldranglijst. “Andere landen in crisis, zoalsDuitsland, Zweden en Finland, handhaven of versterken zich door eenverhoogde inzet op innovatie.”

  • Alexander Rinnooy Kan vindt het kabinetsdoel om kennis eninnovatie naar het OESO-gemiddelde te brengen “haaks staan op de ambitie internationaal teexcelleren.” Premier Balkenende komt met een opmerkelijk betoog: deleerrechtenvoor het HO lijken weer helemaal terug.

  • Men deed ‘geïnteresseerd’, maar inmiddels klinken anderegeluiden over het structuur-konijn uit Plasterks hoed. LigtCaliforniëin Leuven? Oftewel: zat Plasterk eind april niet het crucialeEuropese ministerberaad mede voor dat de doorbraak wist waar temaken naar één perspectief voor 46 landen?

  • Een eerste Californisch signaal: selectie en hogere collegegelden. Binnenhet Sirius-programma mag men er in de masters nu mee experimenterenen ook bachelors kunnen geselecteerd gaan worden.

Duurzaamheid en Kennis

  • De HAN wil heel haar organisatie en curricula gaan’verduurzamen’. De gevolgen daarvan zijn ingrijpend en somsverrassend: het bespaart flink,bijvoorbeeld.

  • Minister Jacqueline Cramer wil nog veel meer HO-instellingenzien verduurzamen en misschien wel de zuinige HAN-tuktuks inzettenals dienstwagens voor ‘Den Haag’, vertelt zij aan ScienceGuide. Ook iets voor uw collegevoorzitter,wellicht?

  • Nederlandse kennisinstellingen – van de UU tot de haven vanRotterdam – willen de leiding in het EU-onderzoek naarklimaattechnologie. Zij gaan met de ETH Zürich en andere toppers opvoor €500 mln.

  • “Hoop werkt beter dan inspelen op angst.” Stenden-lector ElenaCavagnaro vertelt in een interview hoe ethisch handelen enduurzaamheidsamen kunnen gaan.

En ook
Twitter-bird-logo

  • Waarom moet Jo Ritzen een Twitterpagina en moeten herkansingenvoor studenten worden afgeschaft? Marc vander Chijs, topondernemer in China uit Maastricht,komt met gedurfde visies op het hoger onderwijs, ‘social media’ enhoe mooi én vreselijk China kan zijn.

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371
Afmelden kan via info@scienceguide.nl

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK