Osnabrück en Windesheim nieuw duo

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | Christelijke Hogeschool Windesheim gaat samen met de Fachhochschule Osnabrück. Studenten van de opleidingen Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde van Windesheim kunnen hierdoor een Double Degree behalen en zelfs een master.

Double Degree
De opleidingen Industrieel Product Ontwerpen enWerktuigbouwkunde komen voor een groot deel overeen met deopleidingen van de Fachhochschule in Osnabrück. Temeer doordatstudenten zich tijdens hun studie al kunnen verdiepen inkunststoftechnologie door het volgen van het onderdeel PolymerProduct Engineer.

Bij de ontwikkeling van dit onderdeel heeft het LectoraatKunststoftechnologie van Windesheim een grote rol gespeeld. Om vooreen Double Degree in aanmerking te komen, volgen de studenten vanWindesheim het onderdeel Polymer Product Engineer, studeren zij eenhalf jaar in Osnabrück en voeren in Duitsland ook hunafstudeeropdracht uit. Omgekeerd studeren studenten uit Osnabrückeen half jaar op Windesheim en voeren hun afstudeeropdracht inNederland uit.

Master Kunststoftechnologie
Studenten van de opleidingen Industrieel Product Ontwerpenen Werktuigbouwkunde die het onderdeel Polymer Product Engineerhebben gevolgd, kunnen door de samenwerking in Osnabrück nu ook eenmasterdiploma behalen op het gebied van kunststoftechnologie.

Verdere ontwikkeling
De samenwerking tussen beide hogescholen is gericht op uitwisselingvan docenten en studenten. Daarnaast ook op uitwisseling vaninformatie, onderzoek en innovatie op onderwijskundig gebied.

Een van de speerpunten is het ontwikkelen van een gezamenlijkstudieprogramma European technical business op het gebied vankunststoftechnologie. Dit kan gevolgd worden door studentenTechnische Bedrijfskunde.

.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK