Robbert Dijkgraaf analyseert kunstonderwijs

Nieuws | de redactie
24 september 2009 | De HBO-raad stelt een commissie in met sleutelfiguren uit kunst en wetenschap die aanbevelingen gaat geven hoe het kunstonderwijs en daarmee de kunstensector te versterken. KNAW-president Robbert Dijkgraaf -zelf alumnus van de Rietveld Academie- zit deze voor.

Artistieke excellentie

Het streven naar excellentie is inherent aan de cultuur binnen desector. Het is dan ook geen toeval dat Nederland juist metkunstvakopleidingen als bijvoorbeeld architectuur, mode, design enconservatoria tot de wereldtop behoort, zo schrijft deHBO-raad.

Op basis van een oriëntatie op state-of-the-artontwikkelingen in de kunsten komt de Commissie Dijkgraaf metaanbevelingen die een extra impuls kunnen geven aan het strevennaar excellentie binnen het kunstvakonderwijs en op basis waarvaninstellingen en opleidingen zich individueel, of gezamenlijk kunnenprofileren. Bovendien zal de Commissie Dijkgraaf bijzondereaandacht besteden aan de vraag welke voorzieningen er specifiekmoeten worden getroffen om studenten meer uit te dagen en nieuwedoelgroepen te bereiken.


Kunstonderwijs en ‘creative industries’

De commissie moet daarbij tevens aanbevelingen formuleren om het kunstvakonderwijs beter telaten bijdragen aan de innovatiekracht van Nederland. Dezeopleidingssector draagt immers bij aan zowel de kunst en cultuur,het leraarsvak als aan de economische bloei van onsland.

De welvaart in Nederland wordt steedsafhankelijker van het vermogen om te innoveren. Juist kunstenaarsen andere creatieve professionals blijken in de praktijk bijuitstek geschikt om met vernieuwende ideeën te komen zodat oudeproducten en diensten plaats maken voor nieuwe. Dit toenemendeconomische belang komt bovenop de culturele en educatievebetekenis van het kunstvakonderwijs.

De Commissie Dijkgraaf zal daarom ingaan op de vraag hoekunstopleidingen optimaal kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt vande toekomst, op artistieke ontwikkelingen en op internationaleontwikkelingen in het hoger onderwijs. Deze oriëntatie op hetsleutelgebied ‘creative industries’, zoals ook hetInnovatieplatform dit al heeft aangewezen, kan denoodzakelijke bijdrage van het kunstonderwijs aan deinnovatiekracht van Nederland vergroten.


Samenstelling van de Commissie Dijkgraaf

Robbert Dijkgraaf, voorzitter (president van de KoninklijkeNederlandse Akademie van Wetenschappen en lid van hetInnovatieplatform)
Emily Ansenk (directeur Kunsthal in Rotterdam)
Truze Lodder (zakelijk directeur De Nederlandse Opera)
Frans Leijnse (hoogleraar Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de OpenUniversiteit Heerlen, oud-voorzitter HBO-raad) 
Ocker van Munster (directeur Stichting Kunstzinnige VormingRotterdam)
Bas Verhart (founder en strategy director Media Republic en lid vanhet Innovatieplatform)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK