Studenten kiezen vaak last-minute

Nieuws | de redactie
17 september 2009 | 60% van de eerstejaars studenten vindt dat zij goed hebben nagedacht over hun studiekeuze. Geen wonder dus, dat velen al snel uitvallen in hbo en wo, zegt Jules Warps van ResearchNed.

Slechts 60% van de eerstejaars studenten vindt dat zij goed devoor- en nadelen van hun studiekeuze hebben afgewogen. Studentendie tijdens het eerste jaar spijt krijgen van hun studiekeuzeblijken ook vaak last-minute kiezers te zijn. Zij beginnen relatieflaat met nadenken over hun studiekeuze en maken ook laat hundefinitieve keuze, blijkt uit de Startmonitor 2009.

De Startmonitor volgde 9.400 studenten in het eerste jaar vanhun studie. De meeste studenten vallen uit in het eerste jaar.Daarom leent dit onderzoek zich om oorzaken van het hogeuitvalpercentage te vinden.  

Het bezoeken van open dagen, en in het bijzonder intensieverevoorlichtingsdagen zoals meeloopdagen en proefstuderen hebbenduidelijk een positief effect. Studenten die dit gedaan hebben,blijken vaker op de goede plek te zitten.

Studenten die goed kiezen, kiezen de opleiding omdat men deopleiding interessant vindt, letten meer op de inhoud van hetonderwijsprogramma en kiezen de opleiding omdat die goed aansluitbij hun capaciteiten. Uitvallers daarentegen kiezen vaker deopleiding vanwege de baankans, de hoogte van het salaris of demaatschappelijke status.

Onderzoeker Jules Warps: “Op basis van de duidelijke verschillentussen uitvallers en niet uitvallers zou je bij het begin van hetstudiejaar veertig procent van de studenten kunnen opsporen dietijdens het eerste jaar gaan stoppen met hun studie.”

Minister Plasterk komt vanwege de ernst van dit thema zelf dediscussie leiden op de Coolpolitics-bijeenkomst met jongeren,decanen en andere experts die betere studiekeuzeprocessen moetuitwerken. Dit is op maandag 28 september a.s. Info en aanmeldinghier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK