Succes bij nieuw soort lerarenopleiding

Nieuws | de redactie
29 september 2009 | Een nieuwe route naar het leraarschap blikt een succes. In vijf jaar is het aantal 'kopopleiding studenten' vervijfvoudigd.

Het aantal studenten dat ervoor kiest om via de zogenaamde’kopopleiding’ een lesbevoegdheid te  halen is in vijf jaartijd ruim vervijfvoudigd. De kopopleiding biedt hbo’ers en wo’ersde mogelijkheid om na het behalen van hun bachelordiploma een(2e graads) lesbevoegdheid te bemachtigen in een vak datverwant is aan hun vooropleiding. Een heao’er kan zo bijvoorbeeldin een jaar leraar economie worden. Bij wijze van uitzonderinghebben studenten die voor de kopopleiding kiezen een jaar langerrecht op studiefinanciering.

Bij de start in 2004 kozen 40 studenten voor dekopopleiding, in 2009 is dat aantal gegroeid tot 223. In totaalhebben nu al ruim 800 studenten gebruik gemaakt van dezemogelijkheid om in korte tijd een lesbevoegdheid te behalen.

Dit blijkt uit de factsheet kopopleidingen die de HBO-raadvandaag publiceert ter gelegenheid van het eerste lustrum van dekopopleidingen. De HBO-raad verwacht dat het aantal studenten datkiest voor de kopopleiding komende jaren stijgt dankzij het zichverbeterende imago van het vak leraar en het goedearbeidsmarktperspectief in het onderwijs.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK