TU Delft gaat in aardwarmte

Nieuws | de redactie
1 september 2009 | De TU Delft heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte gekregen. Die maakt niet alleen delen van kennis mogelijk, maar ook om de campus duurzaam te verwarmen.

De TU Delft is de eerste universiteit in Nederland die eendergelijke vergunning heeft ontvangen. De universiteit mag nu ineen gebied van 61 km2 in de gemeenten Delft enPijnacker-Nootdorp gaan zoeken naar aardwarmte. Bij aardwarmte – ofgeothermie – wordt warmte uit waterhoudende lagen in de diepeondergrond gewonnen voor het verwarmen van gebouwen. Deze lagenhebben op geschikte plaatsen een temperatuur van tussen de 55 en110 graden Celsius.

Delft had de vergunning aangevraagd in het kader van het DelftAardwarmte Project (DAP), een initiatief van studenten en alumnivan de opleiding Technische Aardwetenschappen. Doel: onderzoek tekunnen doen naar en onderwijs te geven over aardwarmte. Daarnaastkan het warme water van ruim 2000 meter diepte op termijn gebruiktworden om universiteitsgebouwen en studentenhuizen duurzaam teverwarmen. De universiteit kan zo mogelijk 5 miljoen kubieke meteraardgas per jaar besparen.

De TU werkt met partners samen om ook andere aardwarmteprojectenin de regio te stimuleren. Zo zullen twee tuinders in Pijnackermogelijk gebruik maken van de vergunning van de TU Delft om onderhun eigen erf naar aardwarmte te zoeken en via zulke projecten deuniversiteit nuttige gegevens op te leveren.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK