TU/e beloond voor inzet

Nieuws | de redactie
10 september 2009 | De TU/e krijgt, samen met TNO, vierhonderd kenniswerkers afkomstig van ongeveer vijftig bedrijven om door de crisis heen te helpen met behulp van 40 projecten. Daardoor kunnen bovendien 30 jonge TU/e'ers zelf nieuw onderzoek doen.

Een derde van allemaal

Daarmee krijgt de Eindhovense TU bijna een derde van alleprojecten die landelijk zijn ingediend om onderzoekers tedetacheren. Ruim 65 bedrijven hadden samen met de TU/eprojecten ingediend. De gehonoreerde projecten waren zowelingediend door grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. Dekomende maanden worden de voorstellen gerealiseerd. Het gaat omverschillende toepassingsgebieden zoals hoogwaardigelithografieprocessen, draadloze technologie en gezondheidszorg.

Zowel de TU/e als de deelnemende bedrijven profiteren van deregeling. Het bedrijf houdt zijn hooggekwalificeerde medewerkers indienst en brengt ze tegelijkertijd in contact met de expertise vande TU/e. De TU/e op haar beurt versterkt haar samenwerking met hetbedrijfsleven. De kenniswerkers worden gedetacheerd aan deuniversiteit, maar blijven in dienst van de onderneming. Het is debedoeling dat de onderzoekers na een detachering van maximaalachttien maanden weer volledig aan de slag gaan bij hunbedrijf.

180 miljoen

De Brainportregio is sowieso goed bedeeld door EZ. In totaalworden 1336 onderzoekers van bedrijven tijdelijk ondergebracht bijkennisinstellingen als TNO en TU/e om aan maatschappelijk relevanteonderzoeksopdrachten te werken. Hightechbedrijven als Philips, NXP,ASML, DAF en Nedschroef doen mee.

De regeling kenniswerkers is bedoeld om hoogopgeleide werknemers tebehouden voor het Nederlandse bedrijfsleven nu de economie in zwaarweer verkeert. Voor 2009 en 2010 trekt de overheid in totaal 180miljoen euro uit voor de regeling. Daarvan is nu landelijk 135miljoen euro verdeeld over 128 projecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK