Utrechts hbo en wo op agenda VN

Nieuws | de redactie
24 september 2009 | Tijdens een werkbezoek van de UNCTAD aan Utrecht hebben de HKU en de UU met succes aandacht gevraagd voor hun onderzoek, onderwijs en ondernemerschap in de creatieve economie.

18 september 2009 bezocht Edna dos Santos-Duisenberg, hoofdCreatieve Economie van de Verenigde Naties (UNCTAD) de UniversiteitUtrecht (UU) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). DeVerenigde Naties hebben in 2008 een rapport uitgebracht dat hetbelang benadrukt van het combineren van creativiteit, technologieen economie. In dit rapport wordt gepleit om wereldwijd aandacht tebesteden aan ondernemerschap en educatie om de creatieve economieverder tot ontwikkeling te brengen.

Edna dos Santos-Duisenberg reageerde vanuit haar functie alsHoofd van het Creatieve Economie Programma enthousiast op deonderzoeksactiviteiten die op het gebied van cultureelondernemerschap in Utrecht ondernomen worden. Zij achtte het vanbelang dat de Utrechtse resultaten een plaats krijgen in haarprogramma. Ook bood ze voor een Utrechtse student een stageplaatsbij de Unctad in Geneve aan om binnen haar programma werkzaam tezijn.

Prof. dr. Giep Hagoort, hoogleraar en lector Kunst en Economieaan respectievelijk de UU en HKU, toonde zich verrast door dereactie van Dos Santos: ‘In haar rapport uit 2008 heeft zenauwelijks gebruik gemaakt van Nederlandse onderzoeksactiviteiten.Dit vormde voor ons de aanleiding om haar persoonlijk uit tenodigen. De uitdaging die mevrouw Dos Santos-Duisenberg nu in onzerichting formuleert, nemen we dan ook met beide handen aan. In denieuwe uitgave van het VN-rapport zal nu Utrechts onderzoek naarcultureel ondernemerschap een plaats krijgen’.

Aan de ontmoeting met Edna dos Santos-Duisenberg namen onderandere deel prof. dr. Hans Stoof, rector magnificus UU, prof. dr.Peter Coopmans, vice-decaan Faculteit Geesteswetenschappen UU, DerkBlijleven MBA, faculteitsvoorzitter Kunst en Economie HKU en drs.Jeroen van Mastrigt, lector kunst en technologie HKU.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK