Vraag naar vluchteling-student blijft

Nieuws | de redactie
30 september 2009 | Het wordt moeilijker vluchteling-studenten aan een baan te helpen. Maar ondanks de recessie heeft even veel mensen onder hen het voorbije jaar werk gevonden. Het helpt dat velen van hen in de techniek en de zorg gespecialiseerd zijn.

Dit is opmerkelijk gelet op de sterk verslechterde arbeidsmarktde afgelopen 12 maanden. Voor het komende jaar vreest het UAFechter voor de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. “Delaatste maanden merken we dat het steeds moeilijker wordt omvluchtelingen aan de slag te helpen. We moeten samen met deafgestudeerden steeds langer zoeken naar een baan”, aldusdirecteur Bleichrodt.

In het studiejaar 2008-2009 heeft het UAF 314 afgestudeerdevluchtelingen naar werk begeleid, waaronder bij diverseministeries, Achmea, de Nederlandse Spoorwegen (NS) en DeNederlandsche Bank. In 2007-2008 waren dat er nog 330. Dat hetaantal duurzame plaatsingen het afgelopen studiejaar nog enigszinsop peil bleef, is te danken aan de sectoren waar veelvluchteling-studenten in afstuderen.

Zo behaalde het afgelopen studiejaar 24 procent van deafgestudeerde cliënten een diploma in de techniek. 20 Procentstudeerde af in de zorg. In deze sectoren is de vraag naararbeidskrachten ondanks de economische crisis relatief hooggebleven. Omdat het economisch herstel in Nederland nauwelijks vande grond komt, kunnen ook deze sectoren onder druk komen testaan.

Ook de cliënten van het UAF lijken nu vaker voor eenaanvullende studie te kiezen. Dat is niet alleen in het belangvan de vluchteling-studenten, maar ook in het belang van dekenniseconomie. Zodra de economie weer op gang komt, zal de vraagnaar met name hoger opgeleiden weer sterk toenemen.

In deze economisch zwakke tijden blijken werkgevers wel sterk inte zetten op stageplekken. In 2008-2009 vonden 150vluchteling-studenten via het UAF een stageplaats of een plek alsvrijwilliger. Het jaar daarvoor waren dat er 110.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK