Vrouwen in toga in opmars

Nieuws | de redactie
24 september 2009 | Het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. De professorentoga is daarmee niet meer een exclusief mannelijk gewaad. Toch blijft Nederland met de stijging van 6% naar 12% ver achter bij de meeste EU-landen.

Evenwichtiger man/vrouw verhouding
Het aantal vrouwelijke wetenschappers groeit in Nederland in zowelhoge als lagere wetenschappelijke functies sterker dan het aantalmannelijke, ook in die functies waar sprake is van een krimpendeomvang van het totaal aan formatie. Dit betekent dat deman-vrouwverhouding aan de Nederlandse universiteiten evenwichtigerwordt.

Sinds 2003 is het percentage vrouwelijke hoogleraren metgemiddeld een half procent per jaar toegenomen, tot bijna 12% eind2008. In deze periode is het percentage vrouwelijke universitairdocenten en universitair hoofddocenten eveneens gestegen, vanrespectievelijk 24% in 2003 tot 31% in 2008 en van 14% in 2003 tot18% in 2008.

Moeizame doorstroom
Minder goed nieuws is dat de doorstroom van universitair docentnaar universitair hoofddocent nog steeds moeizaamverloopt. Vrouwelijke hoogleraren zijn nog steedslager ingeschaald dan mannen en vrouwen blijkenevenmin evenredig verdeeld over belangrijkewetenschappelijke besluitvormingsorganen.

De universiteiten scherpen momenteel hun beleid aan, de meestein het kader van hun ondertekening van het Charter ‘Talent naar deTop.’ In de ‘Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2009’ staat de actuelestand van zaken over het percentage vrouwen in verschillendewetenschappelijke functiecategorieën, wetenschapsgebieden enbesluitvormingsorganen.

Deze Monitor 2009 is de derde op rij, voor de eerste keer geeftdeze ook inzicht in de man-vrouwverhouding in universitair medischecentra, colleges van bestuur, raden van toezicht, onderwijs- enonderzoeksdirecteuren, KNAW en NWO-besturen.

Pump your Career
De uitreiking van de Monitor vindt plaats op donderdag 1 oktober2009 van 16.15 – 16.45 uur in het Museum voor Communicatie te DenHaag tijdens ‘Pump Your Career’, talentendag voor vrouwelijkewetenschappers. De Monitor wordt uitgereikt aan Pauline Meurs,Eerste Kamerlid en hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum,Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU en Renk Roborgh (OCW). 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK