West Coast geen Goudkust

Nieuws | de redactie
9 september 2009 | Minister Plasterk wil een aantal dingen rechtzetten over zijn voorzet tot een ‘stelseldiscussie’. Zo wilde hij alleen maar zeggen dat we van California best kunnen leren, maar “ook elders in het buitenland.” En zijn voorzet is “geen excuus om te bezuinigen”of een ander soort afleidingsmanoeuvre.

Geen eenheidsworst

Over het nieuwe HO-stelsel zegt Plasterk dat er een misverstandis gerezen over zijn gedachte daarachter: “Ik zou er helemaal geengrote eenheidsworst van willen maken. Integendeel, ik hoop dat wehet juist diverser kunnen maken, dat we juist specifiek voor iederestudent maatwerk kunnen bieden. Dus helemaal niet allemaalhetzelfde, integendeel, ik vind juist dat er nu met óf hbo ófuniversiteit te weinig keuze is, ik zou meer keuze willenbieden.”

Het enthousiasme van de minister over California – wellicht eenbegrijpelijk signaal van nostalgie naar zijn jaren in Pasadena? -is ook verkeerd begrepen, zo verzekert hij. Hijwilde niet opleggen dat ons land een West Coast HO zoukrijgen. Alleen al het aanzienlijke verschil in het ‘aanleverendVO’ maakt dat niet goed denkbaar, erkent Plasterk.

Leren van elders

Vanwege zijn enthousiaste vergelijking “dachten sommigen dat jedaaruit de conclusie zou moeten trekken dat ik al wist hoe het hierzou moeten worden. Laat ik dat nadrukkelijk tegenspreken, dat weetik helemaal niet.”

De minister licht dit aspect bij de opening van hogeschool Zuydzo toe: “Een ding weet ik wél zeker, ons middelbaar onderwijs isecht anders dan in de Verenigde Staten – en het is trouwens maarhelemaal de vraag of het daar beter is – maar het is hoe dan ookanders. Dat betekent automatisch dat het onmogelijk is om hetAmerikaanse systeem van hoger onderwijs in Nederland toe te passen,dus dat zal de uitkomst wat mij betreft nooit zijn. Daarmee isnatuurlijk niet gezegd dat je niet zou kunnen leren van hoe ze hetelders doen. En dat hoeft dan helemaal niet alleen maar in Amerikate zijn, maar ook elders in het buitenland.”

Goed dat studenten doordenken

Het opiniestuk van LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk opScienceGuide was daarenboven blijkbaar ook ‘loud andclear’ aangekomen op OCW. Dat blijkt uit de woorden die de ministerwijdt aan de lichte argwaan onder de studenten ten aanzien van debedoelingen van het plots opgekomen stelseldebat.

“De studentenorganisaties zeiden dat ze het best eeninteressante gedachte vonden, maar ze vroegen zich af of heteigenlijk geen excuus was om te bezuinigen. Ik vind het goed alsstudenten dóórdenken, heel verstandig dat ze zich afvragen of erniet méér aan de hand is, maar het antwoord is echt nee, die tweedingen hebben niks met elkaar te maken. Of je nu financiering hebtop dit niveau of op dat niveau, je moet altijd kijken of je stelseloptimaal is ingericht.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK