Windmolens als uilenveertjes

Nieuws | de redactie
3 september 2009 | Het geluid van windmolens remt de acceptatie van alternatieve energievormen. Door het plaatsen van zaagtanden op de bladen van windmolens kan de ‘zoef’ 50% zachter zonder dat energieopwekking verloren gaat. De zaagtanden zijn ontwikkeld door de Twentse promovendus Stefan Oerlemans en het NLR.

Draaiende windmolens maken een typisch zoevend geluid. Ditgeluid wordt door omwonenden vaak als irritant ervaren en daardoordraaien windmolens lang niet altijd op vol vermogen. Of wordenplannen voor nieuwe windmolens afgewezen. Stefan Oerlemansonderzocht wat het geluid van de windmolens veroorzaakt en kwam meteen oplossing om het geluid te halveren, zonder dat er energieverloren gaat. Daarvoor werden zaagtanden op de achterrand van hetbuitenste kwart van de bladen geplaatst.

Geluiddetectie 

Uit zijn metingen kwam naar voren dat het merendeel van hetgeluid van windmolens wordt veroorzaakt door de luchtstroming langsde bladen. Het geluid veroorzaakt door mechanische onderdelen vande windmolen bleek zeer gering.

Tevens bleek dat het meeste geluid afkomstig is van de buitenstedelen van de bladen op het moment dat het blad omlaag beweegt. Ditgeluid ontstaat door turbulente wervels in de luchtstroming rond debladen. Door de zaagtanden op de achterrand van de bladen teplaatsen, werd het geluid gehalveerd.

 

Uilenborstels

De nieuwe methode en resultaten komen voort uit een brederonderzoek naar het geluid van vliegtuigen en windturbines.Oerlemans gaat voorlopig nog verder met zijn onderzoek. Zijn droomis om nog stillere windmolens te ontwikkelen. Het idee is eral.

Uilen vliegen vrijwel geruisloos. Aangenomen wordt dat de zachtewollige veertjes, die kenmerkend zijn voor de achterrand vanuilenvleugels, de vogel daartoe in staat stellen. Een rijborstelharen op de achterrand van de bladen van windmolens zou dusook een verstillend effect moeten hebben. In windtunneltesten is alaangetoond dat dit werkt, maar in de praktijk moet het nog bewezenworden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK