Zweden kiest voor investeringen als ‘kennisland’

Nieuws | de redactie
28 september 2009 | EU-voorzitter Zweden doet het voor. De nieuwe begroting voor 2010 bevat een heel pakket extra investeringen in het hoger onderwijs. HO-minister Tobias Krantz kijkt al voorbij de crisis: “It feels very positive to be able to present an additional number of proposals that will strengthen Sweden as a knowledge nation. These are long-term investments - both for the individual and for society."

1 miljard voor extra expansie HO incrisis

Ook in Zweden is de toestroom vanuit het VO naar de HO-instellingenmassaal gebleken. Krantz:”Basically, it is positive that people choose to educate themselveswhen there is a recession. Continuing professional developmentmeans that conditions for a rapid recovery of the economy areimproved. If we are well educated, we will be better equipped whenthe economic situation turns around.”

Met 1 miljard Kronen breidt de regering daarom het macrobudget vanhet hoger onderwijs uit. Daarmee kunnen 10.000 extra studentenzowel een studieplek als SF krijgen in 2010 en 2011. T-min-2 is inZweden dus niet aan de orde.
Een extra impuls wordt gegeven aan het medisch onderwijs. Debehoefte aan artsen neemt toe en de Zweedse regering expandeertdaarom het aantal plaatsen met zo’n 26 % in de huidigekabinetsperiode.
 
SF juist extra dankzij lage inflatie

De verdwijning van de inflatie biedt de regering in Stockholmbovendien de kans de SF uit te breiden: “the Government proposesraising financial support to students. From 1 January 2010,financial support to students will be raised by some SEK 430 amonth – SEK 40 as a grant, and SEK 390 as a loan. Financial supportto students, like other support systems, is linked to the pricebase amount, which will be reduced at the beginning of next yearfor the first time for a number of years.

Vanaf 1 januari 2011 kan daarmee de vergoeding voor studiekostenvoor studenten omhoog, zodat studeren een extra aantrekkelijkalternatief is voor werkloosheid. “The income ceiling for studentswill be raised by some SEK 30 000. The Government’s proposal meansthat the income ceiling is expected to rise from the current SEK107 000 to SEK 136 400 per calendar year for a full-timestudent.”
 
Nieuwe factoren in de bekostiging

De inkomsten van de instellingen worden verhoogd door deintroductie van collegegeld voor niet-EU-studenten vanaf 2011-2012.De hoogte van de retributie kunnen de instellingen zelf bepalen. Deregering introduceert daarbij wel een beurzenstelsel.

In het bekostigingssysteem worden de komende jaren meerkwalitatieve wegingsfactoren doorgevoerd. Naast het aantalstudenten zal het financieringsmodel ook de uitkomsten vanevaluaties van de kwaliteit van het aanbod gaan verwerken bij detoedeling van middelen aan de instelllingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK