19e eeuwers als vernieuwers

Nieuws | de redactie
27 oktober 2009 | Het negatieve beeld van architecten uit de 19e eeuw moet bijgesteld worden. Zij worden meestal bestempeld als ouderwets omdat zij teruggrepen op oude stijlen. Maar deze bouwmeesters zagen dat juist als een vernieuwing.

Hun nieuwe kennis ondermijnde het eeuwenoude gezag van hetklassieke schoonheidsideaal, aldus het VU-proefschrift van PetraBrouwer. Zij bestudeerde handboeken van architecten engeschiedenisboeken over de bouwkunst, en ontdekte dat er in denegentiende eeuw juist veel gebruik werd gemaakt van de nieuwverworven kennis van de natuurwetenschappen.

Vooruit met het verleden

Architecten waren niet langer meer gebonden aan kennis die zijopdeden op de werkplaats, maar konden veel kennis uit boeken halen.Materialen werden in de handboeken van de negentiende eeuwbijvoorbeeld uitgebreid omschreven, mede dankzij nieuwe kennis vanbijvoorbeeld geologie en biologie.

Een veelgehoorde kritiek op de negentiende-eeuwse architecten,is dat zij zich lieten sturen door nostalgie. Zij bouwden namelijkveel in neostijlen. Brouwer laat echter zien dat de architectenjuist op een hele vernieuwende manier te werk gingen met debouwstijlen uit het verleden. Zij hielden niet langer vast aan deschoonheidsidealen uit de klassieke oudheid, maar gebruiktenverschillende stijlen uit het hele verleden.

Een klassieke val

Het vertekende beeld over de architecten wordt volgens Brouwergrotendeels bepaald door het beeld uit het laatste decennium van de19de eeuw. De architecten die toen terugkeken op deafgelopen eeuw, zagen een veelheid aan bouwstijlen zonder een echteeigen stijl. Volgens hen was er juist in alle voorgaande eeuwen weleen eenduidige stijl geweest.

Volgens Brouwer stapten deze criticasters in een klassieke val.Het verleden wordt vaak als eenduidig gezien en het heden alscomplex. Het eenduidige beeld van het verleden is vaak echter nietmeer dan het resultaat van selectieve geschiedschrijving.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK