Afkomst leerling geen invloed op cijfers

Nieuws | de redactie
12 oktober 2009 | Reyn van Ewijk onderzocht aan de UvA of leraren allochtonen anders beoordelen dan autochtonen. Ruim honderd leraren liet hij elk cijfers geven voor tien korte opstellen, geschreven door elfjarige leerlingen. De namen op de opstellen waren zo aangepast dat de schrijver soms autochtoon, soms allochtoon leek.

Uit het promotieonderzoek blijkt dat de cijfers dieleraren gaven niet werden beïnvloed door de verondersteldeetniciteit van de leerling. Wel hadden leraren volgens Van Ewijklagere verwachtingen van allochtonen dan van autochtonen. Ook warenhun algemene attitudes tegenover allochtonen ongunstiger dan voorandere groepen. Dit kan hun gedrag tegenover allochtone leerlingenbeïnvloeden, wat mogelijk op een indirecte manier totonderprestatie bij deze leerlingen kan leiden.

Van Ewijk richtte zich ook op meta-analyses en keek ondermeer naar het effect van de gemiddelde sociaal-economische statusvan klas- en schoolgenoten op schoolprestaties. Ditzelfde deed hijvoor het percentage etnische minderheidsleerlingen. In beidegevallen bleek dat de resultaten van de eerdere onderzoeken sterkafhingen van hun onderzoeksmethode.

Het lijkt erop dat een hogere gemiddelde sociaal-economischestatus van medeleerlingen schoolprestaties kan verbeteren. Hetaandeel immigranten onder medeleerlingen lijkt geen groot effect opprestaties te hebben, zeker niet op de prestaties vanautochtonen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK