Delft in wereldtop TU’s

Nieuws | de redactie
9 oktober 2009 | De THES-ranking bevat dit jaar ook een gespecialiseerde TU-lijst. Daarin staat de TU Delft op de 15e plaats wereldwijd. Zo is men nu UCLA voorbij en staat op gelijke voet met de toppers in Azië. "We mogen in Nederland best trots zijn op de kwaliteit van het universitaire onderwijs," zegt voorzitter Dirk Jan van den Berg

Rector magnificus Jacob Fokkema reageert al even opgetogen: “Ikben erg
trots op de plaats van de TU Delft in de THES-ranglijst. Op dealgemene
lijst staan we als vierde Nederlandse universiteit op nummer 83, nade UvA,
Leiden en de UU. Een knappe prestatie want algemene bredeuniversiteiten
hebben meer kans om hoog te eindigen op deze algemenelijst.”  

THES meet de reputatie in vijf gebieden en Delftkan daarbij “eigenlijk alleen meedoen op het gebied van engineeringen natural sciences,” onderstreept derector Bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg plaatst degeode score van zijn universiteit in een breder kader vaninternationaal respect voor het nederlands hoger onderwijs en zegt:”Dat we 15de zijn onder de beste technische universiteitenwereldwijd en de beste Nederlandse TU is natuurlijk prachtig. Wemogen in Nederland best trots zijn op de kwaliteit van hetuniversitaire
onderwijs. Dat moeten we koesteren.”

U vindt de TU-rangijst hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK