Duits onderwijs liberaal?

Nieuws | de redactie
5 oktober 2009 | Duitsland krijgt waarschijnlijk een eigen Annette Nijs. Merkels nieuwe coalitie zou een liberale kennisminister krijgen en dat wordt – net als de Kanzlerin – een Ossi-vrouw.

Omdat CDU en FDP beide grootscheepse investeringen in kenniswillen is het ministerie van onderwijs één van de weinigeattracties in een regering van economische duisternis. De FDP zalals grote verkiezingswinnaar niet alleen voldoende, maar vooral ookprofilerende posten opeisen. Buitenland, Financiën, Justitie enOnderwijs staan op de nominatie.

Belangrijkste kandidaat voor Onderwijs is Cornelia Pieper, device-voorzitter van de FDP. Zij is een taalkundige die in de ex-DDRin Halle studeerde. Die stad heeft een speciaal plekje in deFDP. Het is de geboorteplaats en vaderstad van haar ere-voorziteren ‘Wiedervereinigungsminister’ Hans DietrichGenscher. Pieper compenseerde de voorbije jaren deliberale lijsttrekker – en straks Vize-Kanzler – GuidoWesterwelle in charme en partijinterne balans. Pieper is ook nog denummer 1 onder de liberalen uit Oost-Duitsland. Zij waslijsttrekker in Saksen-Anhalt en won er vorige week 25% meerstemmen.

In een interview met Focus kondigt Pieper nu al aan, dat hetonderwijsministerie fors moet worden opgetuigd. De FDP wenst, datde afdelingen met R&D- en innovatiebeleid die in de loop derjaren naar andere departementen zijn verhuisd opnieuwgeconcentreerd worden onder Bildung und Forschung, dat -net als ooit onder Kohl – tot een ‘Zukunftsministerium’ moet wordenuitgebouwd. Juist zo’n ministerie zou bovendien het voortouw moetenkrijgen bij het integratie- en sociale verheffingsbeleid, want’Bildungspolitik ist die beste Sozialpolitik’, aldus deFDP-vice-voorzitter.

Het onderwijsthema krijgt in de nieuwe coalitie zo veelgewicht en dat is geen toeval. Angela Merkel heeft daarbij deuitslagen vast al scherp bestudeerd. Haar CDU won tegen de trend inonder jonge kiezers, vooral onder de vrouwen en zelfs fors in de’Neue Bundesländer’. Onder de kiezers tussen 18 en 45 jaar was hetthema onderwijs een van de belangrijkste onderwerpen voor dekomende jaren, terwijl het terugdringen van de staatschuld alleenbij de kiezers boven de 65 jaar als wezenlijker werd beschouwd danhet onderwijsbeleid.

Het zou daarom ook nog zo maar kunnen dat de Beierse CSU hetministerie van landbouw laat schieten en Bildung undForschung claimt. Zou dat gebeuren, dan is na 60 JaarBondsrepubliek duidelijk hoezeer het land veranderd is. De Laptopsgaan dan voor het eerst echt boven de Lederhosen, zelfs inBeieren.

Photo by Johannes Simon/Getty Images Europe


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK