Examens lerarenopleidingen onder toezicht

Nieuws | de redactie
16 oktober 2009 | Er komt een landelijke commissie voor de examens om de kwaliteit van de examens van lerarenopleidingen in het hbo te verhogen. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

De commissie moet erop toezien dat de vereiste vakinhoudelijkekennis wordt getoetst in de examens. “Studenten van delerarenopleidingen zijn de docenten van de toekomst. Leerlingenhebben er baat bij dat studenten hun lerarenopleiding afsluiten meteen ambitieuze examinering”, aldus de staatssecretaris.

Het ministerie van Onderwijs heeft hierover afspraken gemaaktmet de HBO-raad en stelt hoge eisen aan de samenstelling van decommissie, waarin schoolleiders, leraren, examen- enmeetdeskundigen en wetenschappers zitting krijgen. De commissiemoet haar taak op transparante en onafhankelijke wijze kunnenuitvoeren.

Met de installatie van de landelijke  examencommissievolgt OCW een advies op van de Onderwijsraad. Nagoedkeuring van de staatssecretaris wordt de centraleexamencommissie geïnstalleerd door de HBO-raad.

De brief van Van Bijsterveldt leest u hier.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK