Extra investering in allochtoon R&D-talent

Nieuws | de redactie
27 oktober 2009 | 40 extra allochtone talenten krijgen stimulansen voor hun entree in de wetenschap. SoFoKles investeert bij de UU, VU, Leiden en EUR in hun loopbaan.

Veel allochtoon talent blijft namelijk onbenut. In de wetenschapzijn allochtonen dan ook ondervertegenwoordigd. Terwijl hetaantal studenten van allochtone afkomst in het hoger onderwijs deafgelopen 12 jaar is verdubbeld, is dit effectniet weerspiegeld in het wetenschappelijk personeel.

Talent vroeg aanspreken

Een van de redenen is dat allochtone studenten vaak als eerste inhun familie gaan studeren, en dus vaak onbekend zijn met deuniversitaire omgeving. Daarnaast zijn ze zich minder bewust vankritische keuzemomenten en succesfactoren.

Met het project ‘Programma Studentassistenen Onderzoek’willen de deelnemende universiteiten al in een vroeg stadium(bachelorfase) talent onder allochtonen herkennen en stimuleren.Dit zou moeten leiden tot een academische gemeenschap die eenbetere afspiegeling is van de samenleving.

40 extra studentassistenten

Elke universiteit kan met de subsidie 10 talentvolle allochtonebachelorstudenten aanstellen als studentassistent. Deze zullen vijfmaanden onderzoekservaring opdoen in hun eigen discipline en eenaantal cursussen volgen. Het Sociaal Fonds voor de Kennissector(SoFoKles) steekt er bijna 2 ton in. 

Eerder liepen er bij de Universiteit Utrecht al twee succesvollepilots met allochtone studenten via de regeling KleurrijkeStudentassistenschappen. Daarover ontstond nog rumoer toen de PVVen VVD Kamervragen stelden over vermeend ‘voortrekken’ vanallochtonen. Minister Plasterk herinnerde de VVD-fractie er toeneven aan, dat Mark Rutte ambassadeur is van de Echo Awards, dieprecies dezelfde impulsen geven aan talentvolle allochtone jongerenin het HO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK