Hoger onderwijs dient ‘warme city-marketing’

Nieuws | de redactie
19 oktober 2009 | Steden moeten hun best doen om slimme jonge mensen aan zich te binden. ‘Studenten zijn een groep waar je als stad trots op moet zijn: ze zijn de toekomst.’ Dat zegt Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar City- en regiomarketing.

Sense of place

Een student die in een HO-stad gaat studeren, ontmoet erzijn vrienden, misschien zijn toekomstige partner, krijgt hier z’nstageplek, wellicht z’n eerste baan. In de hoofden vanafgestudeerden zal Nijmegen daarom altijd een speciaal plekjehouden, denkt Radboud-hoogleraar Hospers in een gesprek met Voxlog.Mensen hebben vaak warme gevoelens bij hun woonplaats, betoogt hij.Geografen noemen dat ‘a sense of place’.

De belangrijkste reden van kersverse afgestudeerden om uit hunstudiestad te vertrekken, is het gebrek aan passende banen ofalthans het beeld dat er geen banen zouden zijn. Maar Hospersvraagt zich af of er echt geen werk is voor deze groep. In huncitymarketing moeten universiteitssteden meer doen om deaansluiting tussen studie en lokale arbeidsmarkt te verbeteren. Metmeer stageplaatsen, studie-werktrajecten en traineeships.

Koude marketing helpt niet echt

In zijn oratie pleitte Hospers daarom voor meer aandacht vancitymarketeers voor de eigen bewoners, bedrijven en studenten. Tevaak richten citymarketeers zich op potentiële nieuwkomers, watHospers ‘koude citymarketing’ noemt. ‘De vraag is hoe nuttig dezekoude citymarketing is. Mensen verhuizen niet zomaar.’

Hij verwijst naar Amerikaans survey-onderzoek waaruit blijkt datde woonplaats een belangrijke geluksfactor is voor mensen. Op éénstaat de familie, vrienden en partner, op twee het werk en op driede woonplaats, nog vóór het inkomen.

Grote kans dat Nederlanders zo’n zelfde rijtje maken.Nederlanders verhuizen regelmatig, elk jaar verhuist 10 procent vande Nederlanders, maar de meesten blijven binnen de eigen regio.

Meer inzetten op de eigen bewoners, eigen bedrijven en eigenbollebozen dus, want de kans is groot dat je citymarketing daarbijhet meeste effect heeft. Zij hebben tenslotte vaak warme gevoelensbij de stad.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK