Meer Toyota en duurzaamheid

Nieuws | de redactie
29 oktober 2009 | De crisis maakt duidelijk dat het Angelsaksische marktmodel ook zo zijn nadelen heeft. Anneloes Cordia, HR-lector, adviseert bedrijven zich weer te richten op waarden van het Rijnlandse model. “Maar wel in een nieuwe snit en met ruimschoots aandacht voor duurzaamheid.”

‘Het revitaliseren van de waarden van het Rijnlandse model inondernemingen en in de maatschappij’ is het kernpunt van het adviesdat Anneloes Cordia, lector Innovatie en Ondernemerschap aan dehogeschool Rotterdam, onlangs schreef voor de stichting Innovatieen Communicatie. Het rapport richtte zich op vraag hoe Nederlandzich in het leiden van bedrijven het best kan aanpassen aan deglobaliserende economie.

Oud model, nieuwe snit

Cordia stelt dat het leiden van een bedrijf niet alleeneen economische, maar vooral ook een culturele kwestie is die sterkkan verschillen per locatie. Zo geeft zij aan dat er in Nederlandsprake is van een sterke overlegcultuur binnen bedrijven, terwijlin de Verenigde Staten de nadruk wordt gelegd op de waarde van hetbedrijf voor de aandeelhouders. Nu het Angelsaksische modelschipbreuk heeft geleden, pleit zij voor een sterkere verankeringvan het Rijnlandse model.


Het revitaliseren van de waarden van dit model in ondernemingen enin de maatschappij ervaart ze als een grote uitdaging, vooral ookaangezien ze deze in een nieuwe snit wil zien.

Rijnlandse waarden

Zo moet in het model ‘de les van Toyota’ worden opgenomen, waarbijde kwaliteit van het product werd bevorderd door ook de werkvloerverantwoordelijk te maken. Tevens ziet Cordia meer aandachtweggelegd voor het thema duurzaamheid.

Cordia: ” Als je het hebt over de belangrijke waarden vanRijnlanders, zoals de menselijke maat, maatschappelijk verantwoordondernemen, aandacht voor de lange termijn, dan past duurzaamheidin de volle breedte van de betekenis goed in dit plaatje. In iedereonderneming zou duurzaamheid vorm en waardering moetenkrijgen”.

Anneloes Cordia’s advies aan de stichting Innovatie enCommunicatie, een denktank aan de meer creatieve kant van demaakindustrie, kwam tot stand in samenwerking met hoogleraar RienkGoodijk van de Rijksuniversiteit Groningen en Piet Moerman,emeritus-hoogleraar van de Erasmus Universiteit Rotterdam.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK