Merkel investeert fors in kennis

Nieuws | de redactie
19 oktober 2009 | Angela Merkel houdt woord. Het Duitse conceptregeerakkoord zet zwaar in op investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. Elk Duits kind zou een ‘toekomstrekening’ krijgen om Levenlangleren te financieren.

Meest opmerkelijke element in het concept van de ArbeitsgruppeBildung-Forschung-Innovation, dat voortkomt uit de onderhandelingenvan CDU en FDP, is de forse versnelling van kennisinvesteringen.Men wil van 8,8% naar 10% BBP stijgen en dat al in 2013, aan heteind van de kabinetsperiode. In de coalitie van CDU en SPD hadMerkel gemikt op 2015.

Bildungschecks

Om de civil society krachtiger te betrekken bij deze ambitie wilMerkel onderwijsbondgenootschappen helpen ontstaan uit organisatiesvan ouders, scholen, arbeidsmarktpartijen, jeugdzorg en dergelijke.Deze zouden zo’n € 300 miljoen per jaar aan Bildungschecksmoeten toekennen aan jongeren met talent en weinigonderwijsmogelijkheden.

Studiefinanciering

Ook de SF wordt hervormd. Men wil 1 op de 10 studenten een extrabeurs van € 300 per maand geven op basis van inzet enresultaten. Wel is de coalitie nog voorzichtig met het vastleggenvan streefcijfers. Zo moet de HO-participatie omhoog van 36% naar40%, maar een hard getal zou men achterwege willen laten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK