Minister zuinigjes over logo

Nieuws | de redactie
19 oktober 2009 | Bij “een fatsoenlijke professionele presentatie” past “instellingen van publiek gefinancierde wetenschap soberheid en zuinigheid.” Minister Plasterk heeft daarom weinig waardering voor het nieuwe logo van de UTwente.

Op vragen van de VVD in de Kamer meldt de minister dat hij erniet over gaat, maar “universiteiten dienen hun reputatie en ‘imageprimair te ontlenen aan de kwaliteit van hun onderwijs enonderzoek.”  Hij erkent daarbij het principe dat “deonderwijsinstellingen zelf mogen bepalen hoe zij dit geld inzetten.De wet stelt daarbij als eis dat het budget doelmatig dient teworden besteed.”

Over de uitgaven van de Twentse universiteit is de minister danook zuinigjes, om het zacht uit te drukken; “Het College vanBestuur van de Universiteit Twente heeft mij bericht dat een nieuwlogo onderdeel is van een bredere strategische herpositionering enprofilering van de universiteit. Het is niet aan mij de noodzaakdaarvan te beoordelen, maar ik vind het bedrag van € 2,2 miljoenwel een zeer forse uitgave.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK