Nederland top in gamma

Nieuws | de redactie
29 oktober 2009 | Maar liefst 10 universiteiten in Nederland blinken uit in economie, psychologie of politicologie, zo blijkt uit de gezaghebbende CHE-Excellence Ranking 2009.

De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit vanAmsterdam is het gelukt op alle drie vakgebieden tot deExcellence-groep door te dringen. Voor de vakgebieden psychologieen economie hebben de Universiteit Maastricht, de VrijeUniversiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en deUniversiteit van Tilburg de Excellence-status behaald. DeUniversiteit Leiden behoort met de vakken psychologie enpoliticologie tot de Excellence-groep. Verder hebben de RadboudUniversiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht deExcellence-groep voor psychologie bereikt en de WageningenUniversiteit op het vakgebied economie.

De betekenis van deze Ranking moet niet onderschat worden. Demethodologie is degelijk, het gezag onder deskundigen groot. Staatje opleiding in de Excellence Group, dan betekent dat dieinternationaal op topniveau meedoet. De Excellence Ranking geeftaan waar in Europa onderwijs en onderzoek wordt verzorgd dat zichkan meten met dat op de Ivy League universiteiten in de USA.

Voorzitter Jos Engelen (NWO) zei onlangs nog dat je voor hetgenereren van kwaliteit in het hoger onderwijs brede universiteitennodig hebt. De CHE-Excellence Ranking lijkt hem gelijk te geven.Het is een triomf geworden voor de brede, algemene universiteiten.Zelfs Nyenrode – dat toch een reputatie heeft in deeconomie – heeft zich niet heeft weten te kwalificeren.

Vijf criteria hebben bij de selectie een rol gespeeld:bijzondere prestaties bij de research-indicatoren zoals het aantalpublicaties en citaties en de mate van internationale oriëntatie,die is bepaald aan de hand van de Erasmus-Mundus-Master alsmede demobiliteit van zowel studerenden als docenten.

Bij de eerste ronde van de ExcellenceRanking in het jaar 2007zijn de natuurwetenschappen (biologie, scheikunde, natuurkundealsmede wiskunde) onder de loep genomen. Met de drie vakgebiedendie nu zijn onderzocht zijn intussen de resultaten voor zevenvakgebieden en daarmee voor meer dan 2000 onderzoeksgroepen in 19landen beschikbaar waarnaar aspirant-wetenschappers enwetenschapsters kunnen zoeken. In een derde ronde in het jaar 2010zullen opnieuw de natuurwetenschappen en wiskunde wordengeëvalueerd.

Meer informatie vindt u hier.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK