Netwerken maakt de musicus

Nieuws | de redactie
21 oktober 2009 | Hoe word je een succesvol muzikant? Een sterk relevant netwerk, een professionele attitude en natuurlijk ook wel enig talent zijn nodig.

Muziekcarrière hangt af van goednetwerk 

Een professioneel netwerk is verreweg het belangrijkst om alsmuzikant succesvol te worden en te blijven. Dat concludeert KoosZwaan in zijn UU-dissertatie ‘Working on a Dream: Careers of PopMusicians in the Netherlands’. Daarnaast spelen socialeondersteuning en een professionele houding een grote rol in hethebben van een succesvolle carrière als popmuzikant.
De promovendus hield zijn onderzoek onder 370 relatiefonbekende muzikanten die een professionele carrière nastreefden.Hun carrièresucces werd gemeten door te kijken naar objectiefwaarneembare prestaties op het gebied van media-aandacht, verkoopvan geluidsdragers en optreden.

Tussenpersonen

De succesvolste muzikanten uit Zwaans onderzoek bleken bij demuzikale carrière vaker ondersteuning vanuit de sociale omgeving tekrijgen en ze hadden een professionelere houding dan hun mindersuccesvolle collega’s. “Sociale ondersteuning is belangrijk ommuzikanten te helpen om te gaan met werkgerelateerde stress encarrièreonzekerheid”, legt de onderzoeker uit.

Maar bovenal hadden de succesvolste muzikanten een uitgebreidprofessioneel netwerk. Zwaan wijst daarmee op het belang om dejuiste personen te kennen: tussenpersonen (managers ofmuziekuitgevers bijvoorbeeld) en mensen uit het vak die demuzikanten verder op weg kunnen helpen in hun carrière.

Slordig

De onderzoeker schrijft in zijn proefschrift dat deze musicivaker slordig, spontaan en minder planmatig zijn. “Het algemenebeeld van creatieve mensen, namelijk dat zij weinig nauwgezetzouden zijn, lijkt in mijn studie inderdaad te wordenbevestigd.”

Dat is overigens niet in tegenspraak met zijn conclusie dat eensuccesvolle muziekcarrière een professionele houding verlangt,benadrukt hij. “Zo’n houding kan ook betekenen dat de muzikanten opzoek gaan naar bijvoorbeeld een manager, naar mensen die dezakelijke kant voor hun rekening nemen.”    

Idols

De promovendus deed eveneens onderzoek naar de deelnemers vantalentenjacht Idols. De succesvolle deelnemers aan dittelevisieprogramma bleken, in tegenstelling tot deelnemers diemeteen afvielen, onder meer vaker te zijn opgegroeid in eenmuzikale familie. Tevens hadden zij vaker muziekles gehad.

Zwaan meent dan ook dat de meest succesvolle Idols-kandidatenniet vanaf nul beginnen: deze groep is eenvoudigweg betervoorbereid dan de deelnemers die de tweede ronde niethaalden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK