Nieuwsbrief 28 oktober

Nieuws | de redactie
28 oktober 2009 | Kees Tetteroo houdt voor ScienceGuide een dagboek bij van de IP-trip naar Azie. Het talent van vrouwen wordt zelfs in Lesotho beter benut dan in Nederland. Toch heeft de Erasmus Universiteit een vrouw als opvolger van jan Willem Oosterwijk benoemd: Pauline van der Meer Mohr.Nieuwsbrief ScienceGuide – oktober 2009, nummer 38


Onderwijsnieuws

  • Bestuurders van mbo en hbo roepen dat doorstroom heelbelangrijk is en leggen het probleem bij de ander neer. “Dat schiet niet op.” RiniWeststrate van MBO 2010 bindt de kat de bel aan.

  • Het talent van vrouwen wordt in Nederland onvoldoende benut.Zelfs onverwachte rivalen als Lesotho en Zuid-Afrika doen hetbeter. “Het concurrentievermogen van een land hangt significant afvan hoe het zijn vrouwelijk talent opleidt en gebruikt”, waarschuwtprof. Volberda van RSM.

  • Er zijn vele legendes over het leraarschap. Wat zijn de feiten? Een overzichtvan ‘mythe’ en ‘waarheid’ op basis van recent onderzoek: ‘andereprofessionals werken minder hard, reputatie en aanzien van deleraar zijn hoog.’

  • Pauline van der Meer Mohr volgt Jan Willem Oosterwijk op alsvoorzitter van de ErasmusUniversiteit. Wat zou Erasmus er zelf van gevonden hebben?

Onderzoeknieuws

  • Het debat over integratie, allochtoon talent en negativismegaat door: prof Wasif Shadid (UvT) pleit voor ‘herzuiling’, SoFoKleS investeert in jong R&D-talent, UCU-studente Seren Dalkiran coachtvmbo-leerlingen en leert daarvan.

  • Balkenende reist langs Aziatische innovatiehotspots.IP-reisgenoot Kees Tetteroo (vz ROC-Eindhoven) houdt eendagboek bij van de reis. “Ik zeg grinnikend tegenRobbert Dijkgraaf: ‘Hadden we in Nederland maar iets van dieuitvoeringsmacht.'”

  • Is een Europese classificatie van HO-instellingen een‘ranking light’, of als een verdekte aanzetdaartoe? De EU worstelt met verdeeldheid. Jan Veldhuis analyseert het boek van Frans van Vughtdie deze EU-classificatie ’trekt’.

  • Plasterk heeft geen geld om het wiskunde-onderwijs en-onderzoek een impuls voor de toekomst te geven. En dat terwijlNederland in 2011 voor het eerst in geschiedenis gastland is van deWiskunde Olympiade.

En ook
Immanuel Kant Graf

  • Niets is zo praktisch als een goede filosofie!UU-filosofen hebben met een Duitse softwareontwikkelaar eeninnovatieve zoekmachine ontwikkeld die ‘googlet’ zoals menselijkehersenen. Teksten van Descartes, Fichte en Kant moeten er al aangeloven.

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK