Noodkreet uit somber Groningen

Nieuws | de redactie
9 oktober 2009 | Rector magnificus Frans Zwarts ziet een groot deel van zijn 25.000 Groningse studenten nooit de eindstreep halen. Zelfs de bachelorgraad niet.

In de universiteitsraad van zijn RUG kwam hij met cijfers uitmaart 2009. Van de in september 2008 begonnen eerstejaars had inmaart twintig procent maximaal vijf studiepunten gehaald. Dertigprocent haalde er tien of minder.

De rector wil daarom nu echt een BSA doorvoeren.  Ook omdatOCW er op aandringt dat in 2014 de bachelorrendementen zullen zijnverhoogd naar 70%. Wil dat nog lukken is haast geboden inGroningen.

Ook let de Onderwijsinspectie extra op de RUG vanwege de lagerendementen. “We moeten niet straks het verwijt krijgen dat we eenmiddel dat al tien jaar bestaat niet hebben ingezet”, alduscollegevoorzitter Poppema in het universiteitsblad. Bovendienvreest men door de ontwikkelingen elders in het WO te wordenoverspoeld door studenten die bij een andere universiteit al eenBSA hebben gekregen of daar proberen onder uit te komen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK