Obama’s adviseur denkt mee

Nieuws | de redactie
6 oktober 2009 | Dalia Mogahed, voorzitter van het Gallup Center for Muslim Studies en lid van de nieuwe Interreligieuze adviesraad van president Obama, komt in Leiden discussieren over hoe Islam en samenleving zich met elkaar verhouden.

Dalia Mogahed, senior analyst, voorzitter van hetGallup Center for Muslim Studies en lid van de nieuweInterreligieuze adviesraad van president Obama, is een van desprekers op de openingsconferentie van LUCIS, het Leiden UniversityCentre for the Study of Islam and Society. Deze wordt op 14 oktoberin het Academiegebouw van de Universiteit Leiden gehouden.

Het LUCIS is een kenniscentrum van de Universiteit Leiden op hetterrein van islam en moslimsamenlevingen met wetenschappers uit defaculteiten Geesteswetenschappen, Rechten en SocialeWetenschappenen. Het heeft als doel het Leidse onderwijs enonderzoek over de islam te bevorderen en een bijdrage te leverenaan maatschappelijk debat en beleidsvorming.

De openingsconferentie heeft als thema ‘Islam, wetenschap enbeleid’.

Na de officiële opening van het LUCIS door rector magnificusprof. Paul van der Heijden formuleren mr. Job Cohen (burgemeestervan Amsterdam), prof. Jaap de Hoop Scheffer (oudsecretaris-generaal NAVO) en dr. Wendy Asbeek Brusse (voorzittervan de WRR) een aantal vragen over maatschappelijke kwesties rondislam en moslims. Deze vragen komen voort uit hun ervaringen inbinnenlands en/of buitenlands beleid. Vijf LUCIS-wetenschappersgaan in op de vragen aan de hand van bondig geformuleerdestellingen. Aansluitend reflecteert prof. Herman Philipse kritischop hetgeen besproken is.

Ook verzorgt prof. John Esposito (hoofdredacteur van de OxfordDictionary of Islam, hoogleraar aan Georgetown University, VS) eenlezing over de rol van de wetenschappelijke studie van deislamitische wereld in het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid van Bushtot Obama. Dalia Mogahed, tenslotte, behandelt de implicatiesvan haar studie Who speaks for Islam? waarvoor ten behoevevan beleid wereldwijd de mening van moslims is gepeild.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK