Plant Plasterk vertrek van OCW?

Nieuws | de redactie
15 oktober 2009 | Een vertrek van Balkenende naar Brussel komt nu de PvdA ook goed uit. Men zou dan een reshuffle overwegen die na Maria van der Hoeven weer een vrouw tot minister van OCW zou maken.

Sarkozy dumpt Blair? 

In het topberaad van de PvdA over de zorgelijke periode die dezepartij ondergaat is onder meer gekeken naar de mogelijke effectenvan een overstap van de premier en CDA-aanvoerder naar hetvoorzitterschap van de Europese Raad.

De signalen in die richting worden in Europa steeds duidelijker.Dit weekend nam president Sarkozy ineens afstand van de door hemsteeds gepushte Tony Blair. Dat deze de Britten nooit de eurozonein durfde te leiden, blijkt nu toch een ernstig minpunt voorParijs. De herverkiezing van Merkel speelt natuurlijk ook eenstevige rol. Max van Weezel weet in VN te melden, dat tegendeze achtergrond een opmerkelijke reshuffle van de helepartijtop in ogenschouw genomen wordt in Plasterks partij.

Hamer naar OCW

In elk geval heet het, dat het aantreden van een nieuweCDA-premier – PvdA-favoriet Hirsch Ballin? Bos-nachtmerrieVerhagen?- ook binnen de PvdA tot een herpositionering van mensenen posten aanleiding zou kunnen geven. Men moet natuurlijkalleen al overwegen met wie en hoe men zich in het komendepolitieke, verkiezingsgerichte debat opstelt tegenover denieuwe topper van de concurrent-regeringspartij.

De PvdA-top zou plannen Minister Plasterk als lid vande Zeshoek in het kabinet de overstap te doen makennaar een nog generalistischer ministerie dan hij nu albekleedt: Financiën. ‘Er nimmt seinen Hut’, heet dat in Duitslandals een minister opstapt.

Zijn opvolger staat dan ook al klaar: fractieleider MariëtteHamer, de nummer 2 van de ScienceGuide Top 10 van 2009.Als oud-topambtenaar van OCW en woordvoerder op terreinen als HO enSF zou met Hamer het departement zelden een zo ingevoerdebewindspersoon mogen verwelkomen. Ook vermakelijk en effectief: zijzit dan in de ministerraad naast haar oud-collega alsHO/SF-woordvoerder – en strijdmakker uit de HBO-fraude zaak -Camiel Eurlings. 

Bos terug naar oude stek

Vice-premier en schatkistbewaarder Wouter Bos zou in dezereshuffle weer fractieleider worden. Dat geeft hem twee voordelen:hij kan nadrukkelijker als partijleider en inhoudelijk aanvoerderoptreden en hij kan zich profileren tegenover zowel de nieuweCDA-premier als tegenover parlementaire concurrenten als Pechtold,Wilders en Halsema.

Het zou een zekere schoonheid hebben als dit zou gebeuren:fractieleider Bos die de motie-Hamer moet verdedigen tegen pogingenvan minister Plasterk om te besparen bij minister Hamer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK