Revalidatie bij rugpijn heeft ook psychisch aspect

Nieuws | de redactie
7 oktober 2009 | In de revalidatie van patiënten met chronische aspecifieke lagerugpijn is het accent verschoven van een biomedische naar een biopsychosociale invalshoek. Hanze-docent Paul Hodselmans ontwikkelde in zijn promotieonderzoek betrouwbare tiltesten die behalve een fysieke ook een psychosociale component hebben.

Binnen de biopsychosociale revalidatie leeft de gedachte dat,behalve de fysieke capaciteit, ook de ervaren inspanning van belangis om een goed beeld te krijgen van het pijnprobleem van depatiënt. Daarnaast zijn de ervaren beperkingen van belang bij deevaluatie van de biopsychosociale revalidatie.

Minder beperkingen

Patiënten die deelnemen aan biopsychosociale revalidatie ervarenminder beperkingen in het dagelijks leven maar tot op heden isonduidelijk welke factoren daarvoor bepalend zijn, laat staan dater meetinstrumenten zijn die, naast de fysieke capaciteit, ook deervaren inspanning kunnen bepalen.

Het proefschrift beschrijft het onderzoek naar depsychometrische eigenschappen van de ontwikkelde meetinstrumenten,die zowel de fysieke capaciteit als de ervaren inspanning meten.Ook beschrijft het proefschrift het onderzoek naar de factoren diebepalend zijn voor de verminderde ervaren beperkingen bij dezepatiëntengroep.

Psychofysieke tilcapaciteit

Bestaande fysieke krachttests zijn uitgebreid met eenpsychologische component, die iets over de ervaren inspanning zegt.Hodselmans nam bij patiënten en gezonde proefpersonen viertiltesten af: de statische beentilcapaciteit, statischerugtilcapaciteit, statische armtilcapaciteit en de dynamischetilcapaciteit-test. De patiënt werd geïnstrueerd om de test testoppen als deze dacht dat de maximaal acceptabele inspanning wasbereikt. Op deze manier bepaalde de patiënt/proefpersoon zelf welkebelasting voor hem/haar acceptabel was. De gemeten kracht werdgedeeld door de ervaren inspanning, uitgedrukt in Newton/Borg.

De resultaten van het onderzoek beschreven in het proefschriftlaten zien dat deze “psychofysieke tilcapaciteit testen”betrouwbare uitkomstmaten zijn. Daarnaast laten de resultaten vanhet onderzoek  zien dat de ervaren verminderde beperkingen vandagelijkse activiteiten door biopsychosociale revalidatiegedeeltelijk worden verklaard door de verbeteringen in depsychofysieke tilcapaciteit.

Paul Hodselmans pleit er dan ook voor dat de revalidatie vanpatiënten met chronische aspecifieke lagerugpijn zich concentreertop de psychofysieke capaciteit en ervaren beperkingen vandagelijkse activiteiten. 11 november hoopt hij aan deRijksuniversiteit Groningen te promoveren op het proefschriftPsychophysical capacity in non-specific chronic low backpain. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK