Steekspel rond loting

Nieuws | de redactie
1 oktober 2009 | De plotse bekering van minister Plasterk inzake de lotingmaxima kon weleens te maken hebben met een juridisch steekspel tussen de IBG en de aspirant-medicus Tim Schipper.

De rechtbank in Groningenbehandelde de zaak van een aspirant-geneeskunde-student diedriemaal op rij was uitgeloot in de centrale loting. In de lokaleprocedure bij de RUG werd deze wel toegelaten, waarop de IBGweigerde in te schrijven. Een combinatie van centrale en decentraleloting zou inhouden dat betrokkene nu vier maal had mogen meelotenen de wet stelt dat een student driemaal aan een lotingsproceduremag deelnemen.

In het voor liggende geval had de IBG nagelaten de student overdeze stelregel goed te informeren, vond de rechter en omdat deze erop mocht vertrouwen in de decentrale procedure wel een kans temaken oordeelde de rechtbank in diens voordeel. In eenspoedprocedure  heeft inmiddels de Raad van state de IBG inhet gelijk gesteld.

Een woordvoerder van de Raad van State noemt de uitspraak extrasneu voor Schipper omdat Plasterk bij Coolpolitics ineensaangekondigde een wetsvoorstel te schrijven dat het mogelijk maaktvoor studenten om onbeperkt mee te loten voor studies met eennumerus fixus. Schipper wacht dat maar liever niet af en gaat inhoger beroep. Ondertussen blijft hij bedrijfskunde studeren, eendubbeltalent dus


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK