Stenden start Centrum voor Leiderschap

Nieuws | de redactie
27 oktober 2009 | 9 oktober organiseerde Centrum voor Leiderschap haar eerste activiteit: een leiderschapsdag. Daarin kwamen actuele en relevante vragen aan de orde op het gebied van het begeleiden en aansturen van mensen in een organisatie.

Sprekers waren Gabriel Anthonio en Wessel Ganzevoort. Beidengaven op inspirerende en indringende wijze een impuls aan dedialoog over de betekenis van leiderschap in de 21ste eeuw.Tussendoor vonden er prikkelende workshops plaats verzorgd doormensen met diverse achtergronden. Van onderwijs tot entertainment,van expert tot kunstenaar. Zij gebruikten verschillendehulpmiddelen om samen te ontdekken wat leiderschap inhoudt. De mensis veelzijdig. Die eigenschap wordt belicht om tot aandacht,verbinding en vertrouwen te komen.

Thema

Stappen naar Leiderschapsvraagstukken in de 21ste eeuw was hetthema van de dag. De huidige ontwikkelingen zoals globalisering enleven in een postmoderne kennismaatschappij vragen niet alleenkennis en vaardigheden, maar steeds meer om wijsheid. Centrum voorLeiderschap wil van het praten over leiderschap toe naar hetstimuleren van handelen vanuit waardengedreven leiderschap. Ditdoor impulsen te geven aan de groeiende vraag naar zingeving binnenopleidingen en organisaties.

Gedachtegoed

Leiderschap begint altijd bij de betrokkene zelf. Socrates,Plato en Artistoteles stelden daarbij de volgende levensvraagcentraal: Stel ik mijn leven vooral ten dienste van ‘goed leven’ ofricht ik mij vooral op het ‘goed’, betekenisvolle ennastrevenswaardige leven. Het ‘goede leven’ is het leven dat eenhoger doel nastreeft en dus meer is dan het leven van deindividuele mens en zijn behoeften alleen.

Gedachtegoed van Centrum voor Leiderschap is dat persoonlijkleiderschap primair ten dienste staat van het goede leven van debetrokkene zelf en de anderen. Aandacht, verbinding en vertrouwenstaan spelen daarin een belangrijke rol.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK