Vmbo-docenten frissen op

Nieuws | de redactie
1 oktober 2009 | LevenLangLeren in de praktijk: de 300 docenten van alle VMBO-scholen in de stad Utrecht gaan de komende drie jaar weer leren. Zij krijgen trainingen rekenen, taal en burgerschap volgens de nieuwste inzichten en worden opgeleid tot het certificaat ‘Utrechtse Meester-Docent’.

Veel VMBO-leerlingen beheersen de basisvaardigheden taal enrekenen onvoldoende. Maar deze zijn nodig voor een succesvolleloopbaan. Om volwaardig mee te doen in de samenleving is aandachtvoor goed burgerschap onontbeerlijk. Omdat het niet alleen deverantwoordelijkheid is van de docenten Nederlands, wiskunde enmaatschappijleer volgen álle leraren trainingen.

Het project is deels bedoeld om kennis op te frissen of bij tespijkeren, maar is vooral gericht op de actuele inzichten watbetreft doceren in taal, rekenen en burgerschap. Docenten leren hoezij zelf deze thema’s in het onderwijs kunnen toepassen.

Op de Utrechtse VMBO-scholen zitten 3.500 leerlingen, waarvan2.300 in de basis- en kaderberoepsgerichteleerweg. Deskundigen van onder meer de Hogeschool Utrecht ende Universiteit Utrecht hebben de trainingen ontwikkeld die dedocenten in de loop van drie jaar volgen. Als alle onderdelen opniveau zijn afgerond, krijgt de docent het certificaat ‘UtrechtseMeester-Docent’.  Op de lerarenopleidingen worden detrainingen in de programma’s opgenomen.

Dat een grote groep VMBO-scholieren onvoldoende kennis heeft vantaal en rekenen is overigens geen specifiek Utrechtsprobleem. OCW financiert het 3-jarige traject dat 1,3 miljoeneuro kost. De methode wordt daarna mogelijk op meer plaatsen in hetland toegepast.

De deelnemende VMBO-scholen zijn het Vader Rijn College, GlobeCollege, Via Nova College, Centraal College, X11 en het WellantCollege (locatie Utrecht). Ook de Utrechtse School doet mee. Opdeze nieuwe voorziening krijgen onder meer leerlingen les diekortere of langere tijd niet naar het niet naar het ‘gewone’ VMBOkunnen wegens bijvoorbeeld leerachterstand of gedrag.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK