Vrome student opgepakt

Nieuws | de redactie
19 oktober 2009 | Een excursie naar de Tweede Kamer werd voor Izz ad-Din Ruhulessin een beetje een nachtmerrie. De Nijmeegse student Arabisch/politicologie werd tijdens het bidden bij de trap van de Ridderzaal opgepakt en beschuldigd van het ‘voorbereiden van een terroristisch misdrijf’.

Rustig bidden

Ruhulessin – van Moluks/Nederlandse afkomst – bekeerde zich driejaar geleden tot de Islam en volgt naast een studie Arabisch ookcolleges politicologie. Vanuit die opleiding werd een excursiegeorganiseerd naar de Tweede Kamer. Toen Izz ad-Din tijdens delunchpauze van de excursie op het Binnenhof een plek zocht om tebidden, ging het mis. ‘De trap voor de Ridderzaal, die op datmoment gesloten was, leek me wel een rustige plek. Maar een agentdacht daar kennelijk anders over. Die kwam naar me toe en wildemijn papieren zien,’ vertelt hij op Voxlog

Vervolgens bleek de student nog een verkeersboete open te hebbenstaan van 37,50 euro. Daarop moest hij mee naar het bureau. ‘Hetwas duidelijk dat het niet om die boete ging’, vertelt Ruhulessin.’Ik vroeg aan de agent welke bedreiging er uitgaat van iemand diebidt. Daarop zei hij heel cryptisch: “Ik was nooit goed in taal,maar wel in scheikunde. En ik weet dat nul plus nul soms een groteexplosie is.”‘

Je ziet wel eens van die films

Ruhulessin betaalde de boete, maar bleef in de cel. Na ongeveereen uur kreeg hij te horen waarom: hij werd officieel verdacht van’het voorbereiden van een terroristisch misdrijf’. De verdenkingwas gebaseerd op de ‘apparaten’ die hij bij zich had. ‘Ik dachteerst dat het een grapje was, ik had alleen een laptop, eenvoicerecorder en een mobieltje bij me. Maar daarna werd ik bang. Ikdacht: ze zullen toch niet iets tussen mijn spullen hebben gedaan?Je ziet wel eens van die films.’

De student werd overgebracht van een ‘wachtcel’ naar een echtecel. Daar bleef hij nog eens een kleine twee uur vastzitten voordathij weer naar de verhoorkamer werd gebracht. Toen was het snelvoorbij. ‘De agent zei vastgesteld te hebben dat ik geen terroristwas. Wel moest ik nog op de foto, “zodat we volgende keer weten datje geen terrorist bent.” In eerste instantie was ik blij dat ik aanhet einde van de middag gewoon weer vrij was. Maar de dagen ernabesefte ik eigenlijk pas goed wat er gebeurd was.’

Eerder in driedelig pak

Ruhulessin is over zijn houding als gelovig moslimondubbelzinnig. Terrorisme is volstrekt verwerpelijk. ‘Zoals elkeoprechte moslim wijs ik dat pertinent af. In de Koran wordt geweldtegen burgers nadrukkelijk verboden. Verder snap ik wel dat ik eropvallend uitzie, zeker op een plek als de Tweede Kamer, maar hetis wat naïef van de beveiliging om te denken dat er van iemand alsik een bedreiging uitgaat. Iemand die echt kwaad in de zin heeft,trekt eerder een driedelig pak aan.’

De politie van Den Haag wil niet op de terrorismebeschuldigingreageren, zo meldt de redactie van Voxlog.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK