Wetgeving op een rijtje

Nieuws | de redactie
28 oktober 2009 | Hebt u beroepsmatig te maken met studiefinanciering of tegemoetkoming in studiekosten? Dan is de losbladige uitgave Wetgeving betreffende studiefinanciering voor u een onmisbaar naslagwerk.

Inhoud
Deze praktische uitgave biedt u de volledige tekst van de Wetstudiefinanciering 2000 en van de Wet tegemoetkoming studiekosten,inclusief:
Wetgeving betreffendestudiefinanciering 
u ook de volledige, goedontsloten en veelal geannoteerde tekst van de belangrijkstestudiefinanieringuitspraken. Het boek Uitsprakenover studiefinanciering 2003-2004 krijgt u er gratisbij. 

Inclusief handige cd-rom
Als aanvulling op uw abonnement ontvangt u tevens eenhandige cd-rom. U vindt op deze cd-rom de complete tekstdatabasevan het handboek. Met deze software kunt u makkelijk zoeken naar dedoor u gewenste informatie. Als u de benodigde informatie heeftgevonden, kunt u deze uitprinten en bewaren in uw eigen dossiers ofbijvoorbeeld meegeven aan een van uw collega’s. Kortom: meerzoekgemak én een handzame manier om uw handboek mee te nemen naarde praktijk. Op deze manier blijft u met een abonnement op hethandboek up-to-date, ook digitaal.  Hebt uberoepsmatig te maken met studiefinanciering of tegemoetkoming instudiekosten? Dan is de losbladige uitgave Wetgevingbetreffende studiefinancieringvoor u een onmisbaarnaslagwerk.

Inhoud
Deze praktische uitgave biedt u de volledige tekst van de Wetstudiefinanciering 2000 en van de Wet tegemoetkoming studiekosten,inclusief:

  • een lijst van wijzigingswetten met inhoudsopgave;
  • overgangsbepalingen;
  • een bondige toelichting per artikel;
  • transponeringstabellen van de oude WSF naar de nieuwe WSF 2000(en andersom);
  • uitvoeringsvoorschriften met een overzichtelijk chronologischregister.


Uniek door toevoeging jurisprudentiebundel
Behalve samenvattingen van uitspraken biedt deuitgave 

  • een lijst van wijzigingswetten met inhoudsopgave;
  • overgangsbepalingen;
  • een bondige toelichting per artikel;
  • transponeringstabellen van de oude WSF naar de nieuwe WSF 2000(en andersom);
  • uitvoeringsvoorschriften met een overzichtelijk chronologischregister.


Uniek door toevoeging jurisprudentiebundel
Behalve samenvattingen van uitspraken biedt deuitgave Wetgeving betreffende studiefinanciering  u ook de volledige,goed ontsloten en veelal geannoteerde tekst van de belangrijkstestudiefinanieringuitspraken. Het boek  Uitsprakenover studiefinanciering 2003-2004  krijgt u er gratisbij. 

Inclusief handige cd-rom
Als aanvulling op uw abonnement ontvangt u tevens eenhandige cd-rom. U vindt op deze cd-rom de complete tekstdatabasevan het handboek. Met deze software kunt u makkelijk zoeken naar dedoor u gewenste informatie. Als u de benodigde informatie heeftgevonden, kunt u deze uitprinten en bewaren in uw eigen dossiers ofbijvoorbeeld meegeven aan een van uw collega’s. Kortom: meerzoekgemak én een handzame manier om uw handboek mee te nemen naarde praktijk. Op deze manier blijft u met een abonnement op hethandboek up-to-date, ook digitaal.

U kunt deze bundel hier bestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK