150 jaar Origin of Species

Nieuws | de redactie
23 november 2009 | Vandaag is het boek precies 150 jaar oud. Mooi moment voor twee bijzondere reflecties. In Leiden en in Nijmegen, over originelen en over God.

Leiden

Enkele jaren geleden ontdekte biologe Kooi in een Leids gebouween origineel portret van Darwin. Zij ging na of er nog meeroriginele stukken te vinden zijn en vond in een aantalbibliotheken interessante brieven van Darwin aan wetenschappers enook originele boeken van Darwin.

Darwin is nooit in Leiden geweest maar heeft met een aantal Leidsewetenschappers gecorrespondeerd. Daaruit blijkt dat er meerverbindingen zijn tussen hen dan het in 1875 aan hem uitgereikteeredoctoraat. Zij vertelt in een nieuw boek een aantalbijzonderheden uit het leven van Darwin en beschrijft de manierwaarop zijn opvattingen in Leiden door zijn tijdgenoten zijnontvangen. Tevens besteedt Kooi aandacht aan de vondsten  dieDarwin gedaan heeft tijdens zijn  reis met de Beagle die zichin de collectie van het Leidse museum Naturalis bevinden.

Nijmegen

Sluiten God en Darwin elkaar uit? Moet je kiezentussen geloof en evolutietheorie? En liggen de zakenwerkelijk zo simpel? Die vragen staan centraal op het symposiumGod én Darwin! Evolutiebiologie en scheppingstheologie inevolutie, op 16 december aanstaande in Nijmegen.

Tijdens dit symposium, georganiseerd door het Heyendaal Program onTheology and Science van de Radboud Universiteit Nijmegen, zal eenaantal experts vanuit verschillende academische disciplines latenzien dat de zaken heel wat genuanceerder liggen dan vaak wordtvoorgesteld. Wie meent dat geloof en evolutie elkaaruitsluiten doet onrecht aan zowel het wetenschappelijkekarakter van de evolutietheorie als aan de complexiteit vanhet theologische spreken en denken over schepping.

Sprekers tijdens dit symposium zijn bioloog Gert Flik, filosoofChris Buskes, oud-testamentica Ellen van Wolde en theologen TaedeSmedes en Palmyre Oomen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK