3TU wil achter de knoppen zitten

Nieuws | de redactie
30 november 2009 | De 3TU-federatie wil leidend worden in het Nederlandse technologiebeleid. “Hoewel de overheid in ons land niet bepaald uitblinkt in het nemen van haar verantwoordelijkheid voor het nationale wetenschapsbeleid”, wil zij dat Plasterk dit nu mogelijk gaat maken.

54 miljoen te weinig

De 3TU-federatie is nog niet van de verbazing bekomen dat OCW haarbudget op Prinsjesdag niet met €65 miljoen verhoogde, maar eerderetoezeggingen alsnog introk en niet meer dan €11 miljoen in demeerjarencijfers wilde opnemen.

“54 miljoen minder dan waarop de 3 TU’s aanspraak menen te mogenmaken,” aldus een verontwaardigde 3TU-voorman Amandus Lundqvist(zie foto). Daags voor Prinsjesdag had de federatie nog haarplannen uiteengezet voor verregaande strategische samenwerking.Maar dan moest OCW wel ‘meewerken’, klonk het dreigend.

Pretentie en prestaties

Naar verluidt had de budgetverlaging van 3TU te maken met forseontevredenheid in de Hoftoren over de discrepantie tussenpretenties en prestaties bij de 3TU-federatie. Extra pijnlijk wasdat Plasterk de afgelopen maanden aan verschillende sectoren in hethoger onderwijs tientallen miljoenen extra toekende. Een gebrek aangeld was kennelijk niet het voornaamste probleem.

De 3TU-federatie schrijft in een brief aan Plasterk “teleurgesteld” te zijn over debezuinigingen en doet daarbij een beroep op de motie-Hamer, waaringesteld wordt dat de Nederlandse kennissector in top 5 van dewereld moet komen.

Ook heeft de 3TU-federatie de focus naar buiten verlegd. Eenoverkoepelend technologisch orgaan naar analogie van de ZwitserseETH-Rat zou dat niet wat voor Nederland zijn? Zo filosofeerdeonlangs al Lundqvists collega TU-voorzitter Dirk-Jan van denBerg.

Trekker of duwer

Op het KIVI-NIRIA jaarcongres suggereerde 3TU-voorzitter AmandusLundqvist dat de 3TU de hele Nederlandse publieketechnologiesector onder haar hoede zou moeten krijgen. “Hoewel deoverheid in ons land niet bepaald uitblinkt in het nemen van haarverantwoordelijkheid voor het nationale wetenschaps-, technologie-en innovatiebeleid, wil ik hier toch benadrukken dat het van grootbelang zou zijn als zij, ten aanzien van de noodzakelijkekrachtenbundeling binnen het nationale technologiedomein,zich nu eens wel als kartrekker en -duwer of toch tenminsteals facilitator en katalysator zou opstellen.

Vooralsnog zijn de verwachtingen niet hoog gespannen, vandaar datwij als 3TU-federatie klaar staan om deze rol op ons te nemen. Nietom onze visie op te leggen aan anderen maar om samen met alleandere belanghebbenden de noodzakelijke maatregelen te nemen dienodig zijn om welvaart en welzijn in ons land veilig testellen.”

Wageningen rolmodel

Het eerste gratis advies voor de commissie-Veerman is daarmeebinnen. Zou het niet goed zijn de hele technologiesector tebundelen? Lundqvist denkt in dat verband ook aan het onderbrengenvan de GTI’s en andere kenniscentra onder de 3TU. Dat kan zelfsinclusief de technieksector in het hbo zijn, waarover recent deCommissie-De Boer een toekomstvisie publiceerde.

Als inspirerend voorbeeld verwijst de TUe-voozitter naar deintegratie van agrarische kennisinstituten in Wageningen. Dievergelijking zal commissievoorzitter Veerman aanspreken, want diebracht als de chef van de Universiteit Wageningen deze integratietot stand.

Maar stel dat de 20 heroverwegingcommissies bij hun fundamenteleanalyses zouden gaan kijken naar de ideeën van Lundqvist. Of datgoed zou uitpakken voor de technologiesector? De kans is dan zekeraanwezig dat er dan wel een bezuiniging van 20% aan gekoppeldwordt.

De rede van Amandus Lundqvist op het jaarcongres van KIVI-NIRIAleest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK