9 november 20 jaar later

Nieuws | de redactie
4 november 2009 | Waar was u toen de Muur viel? Een nieuwe serie op ScienceGuide. Als eerste: lector internationalisering en Nuffic-directeur Jos Walenkamp. Hij belde zijn jarige vader uit Nigeria en die "zei me de televisie aan te zetten!"

9 november 1989 was ik in Nigeria. Verantwoordelijk voor deuitvoering van de Training en Research Programma’s van de EuropeseCommissie onder de successieve Lomé-akkoorden. Successieveakkoorden, want onder Lomé IV waren we nog bezig met het aanwendenvan de gelden van Lomé I. Traag! Dat lag voor een deel aan deNigerianen die niet altijd serieus met de verschillende projectenomgingen, maar het lag nog meer aan de Europese bureaucratie. Diesloeg alles wat ik daarvoor, bij elkaar opgeteld, hadmeegemaakt.

9 november 1989 was ik op werkbezoek bij het IITA, hetInternational Institute for Tropical Agriculture, eenlandbouwonderzoeksinstituut in Ibadan. Mijn vader was jarig en toenik hem opbelde, zei hij me de televisie aan te zetten! Zo zag ik debeelden.

Die beelden zijn nu gewoon, maar toen was dat een wonder. In dejaren 80 werkte ik in Mozambique aan de Eduardo MondlaneUniversiteit. Er was toen nog erg weinig inheemse staf en mijncollega’s kwamen uit westerse landen, zoals Nederland, Zweden en deBondsrepubliek.

Ze kwamen echter ook uit communistische heilstaten als Cuba, deSovjet-deelrepubliek Georgië en Oost-Duitsland. Mozambique was toenimmers een Volksrepubliek. Die verschillende Duitsers herkende jeop straat van verre als zijnde uit West of Oost. Het idee van eenhereniging bestond wel, maar werd als een onhaalbare droombeschouwd.

Het vallen van de muur en het einde van de Koude Oorlog is voorveel ontwikkelingslanden van grote betekenis geweest, maar dat isweer een ander verhaal.

Jos Walenkamp
Lector Internationale Samenwerking
De Haagse Hogeschool

foto: gavinandrewstewart


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK