Bezuinigingsvingeroefening

Nieuws | de redactie
6 november 2009 | Om rijkstrainee te worden moet je wel een beetje opgeleid worden. Als masterclass wordt voor kandidaten op 25 november geoefend met een 21e min-20%-commissie: 'Stop overheidssteun aan studenten'. Oftwel hoe kan het kabinet afkomen van SF, zonder dat men dat zelf hoeft te bedenken?

Bij de presentatie staa ter geruststelling nog wel: (fictievecase). De complete tekst en het aanmeldformulier vindt uhieronder.

‘Het Nederlandse kabinet nam na Prinsjesdag 2009 een omstredenbeslissing. Het stelde twintig ambtelijke commissies in diemogelijke bezuinigingen op verschillende beleidsterreinen gaanonderzoeken. Naar aanleiding van dit besluit werd het kabinetbeschuldigd van een gebrek aan daadkracht. Het zou impopulairemaatregelen willen vermijden door voorlopig nog niet tebezuinigingen. Kan het kabinet dit beeld nog bijstellen door opkorte termijn alsnog daadkracht aan de Nederlandse burger tetonen?  

Wij roepen in de masterclass ‘Commissie 21’ bijeen, waarinjonge, creatieve mensen onderzoeken of het mes eerder in depublieke uitgaven kan worden gezet. Ter tafel komt destudiefinanciering. Commissie 21 zoekt commissieleden metbedrijfskundige kennis, strategisch inzicht en oog voorcomplexiteit. De deelnemers worden uitgedaagd om na te denken overhet korten, of misschien wel afschaffen, van de maandelijksetoelagen aan studerend Nederland. Met het oog van een expert wordtgekeken naar het beoogde effect, de wenselijkheid en de politiekedaadkracht van het korten op de studiefinanciering. Niet alleen deuitvoerbaarheid maar ook het overtuigen van de politieke arena ishierbij van belang. 

In de masterclass maak je kennis met de werkwijze van het Rijk.In kleine teams ga je aan de slag en ontdek je hoe bedrijfsmatigevraagstukken in de context van het openbaar bestuur tot standkomen. Het Ministerie van Financiën vraagt jouw team om creatiefnaar mogelijke oplossingen te zoeken. Gedurende de dag ontmoet jejonge mensen die bij het Rijk werken en word je begeleid doorRijkstrainees, jonge ambtenaren die een tweejarig traineeshipvolgen. Er is uitgebreid gelegenheid om aan je netwerk te werken enkennis en ideeën uit te wisselen.

Ga jij een uitdaging niet uit de weg? Schrijf je dan in voor demasterclass  ‘Commissie 21’ op 25 november 2009. Dat kanvia het inschrijfformulier,tot uiterlijk 15 november.’  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK