Cramer heft RMNO op

Nieuws | de redactie
17 november 2009 | Minister Cramer heft de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) op per 1 januari 2010. Dit is een gevolg van het herziene adviesstelsel van de Rijksoverheid.

De herziening moet het aantal adviesraden verkleinen. WimDerksen, pas aangesteld als chief scientist bij het departement,werkt als scharnier tussen beleid en wetenschap. “We blijven onsbeleid bovendien ontwikkelen in een continue en open dialoog met desamenleving”, aldus Cramer. Cramer dankt de Raadsleden voor degetoonde inzet en energie: “De RMNO heeft een belangrijke rolgespeeld bij het beschikbaar maken van wetenschappelijke inzichtenvoor de beleidspraktijk.”

Deze zomer nog organiseerde RMNO onder leiding van voorzitterRoel In ’t Veld een grote internationale conferentie getiteldToward Knowledge Democracy. VVD-senator Uri Rosenthalpleitte er tijdens die conferentie voor dat de oppositie meertoegang zou moeten krijgen tot kennisstructuren rond hetparlement.

Dit kwam hem op kritiek te staan van ‘onderkoning’ Herman Tjeenk Willink, dieerop wees dat de Raad van Economische Adviseurs (REA), bedoeld omde Tweede Kamer te adviseren, zichzelf had opgeheven bij gebrek aanadviesvragen vanuit de Tweede Kamer.

Het Planbureau voor deleefomgeving neemt de deskundigheid over de methodologievoor de omgang tussen kennis en beleid van de RNMO over, zo wil hetministerie van VROM.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK