De kip en het kijkcijferkanon

Nieuws | de redactie
30 november 2009 | 'De zevenjaar-grens ruim gepasseerd. En hoe ziet de relatie eruit? Zelf startte ik in 2002 als lector. Hoezo dat? Een identiteitscrisis? Onderzoek doen? Aan het HBO? O ja, joh?' Prof. Mia Duijnstee is voorzitter van het forum voor lectoren en vertelt over de confrontatie lector-buitenwereld.

Klinkt toch werkelijk als een eend die aan de drugs is. En hoegaan ze dat dan aanpakken? Nou dat wordt wat om een kip deklompendans te leren. Gewoon blijven doorademen, zegt mijn moederdan. En hoe liep het af?

De ontmoeting tussen lector en HBO heeft klassiekerelatiekenmerken. HBO zoekt lector. Lijkt geloof ik op: boer zoektvrouw. Dat de paden kruisen is niet vanzelfsprekend en er wordtnogal wat gevraagd. De fase van lonken, lachen en verleiden gaatin. Wie zijn die onderzoekers die zich actief kunnen en willenverhouden tot praktijk en onderwijs? Hoe ziet dat gen eruit?

Dat is het gen van het schaap met de vijf poten. Daar zijn zebij die boerin ook naar op zoek. Ze streelt het oog, doet hethuishouden, baart kinderen, zorgt voor haar schoonmoeder, maarkan ook tractor rijden, haalt een koe uit de sloot, speent een kalfen houdt ondertussen achter de pc de bedrijfsplanning up to date.Mijn liefje wat wil je nog meer.

Het jonge geluk tast af. De lancering van de lector heeft veelweg van een spontane ontmoeting. Weinig ligt vast, nog minder isgeregeld. Het HBO kreeg haar onderzoeksfunctie. En de middelen omdie academische omgeving in te richten? Waar staat die bibliotheekmet toegang tot data bestanden? Ik hoorde in het begin eenkenniskringlid verzuchten: gelukkig studeert mijn dochter nu en viahaar UB account etc…

En met onderwijs als schoonfamilie moet de balans gevondenworden. Bij een aantal gaat dat als vanzelf. Liefde op het eerstegezicht. Anderen worden zelfs bijna ingelijfd (kom je volgende weekzondag weer? gaan we samen met vakantie?). Weer anderen moeten zichinvechten. Onbekend maakt in dat geval onbemind.

Deze vrije beginfase draagt de opbouwende spanning van hetpionieren in zich. Gedreven lectoren met veel liefde voor hun vakdie zich op conventionele en soms ook op onconventionele wijze eenweg banen en verbinden. De inspiratie en de frustratie van eenopbouwperiode wisselen elkaar af maar de liefde verbleekt niet.

Verankering van de toekomst komt in zicht met explicieteaandacht voor visie, cultuur, structuur en processen. Het huwelijkondergaat een test bij het relatiebureau van de SKO: het blijktlevensvatbaar. In deze fase komen identiteit en eigenheid bovendrijven. Praktijkgericht onderzoek wordt nader gedefinieerd.Kenmerkend zijn de verschillende fora – van praktijk, vanwetenschap en van onderwijs – waartoe een lector zich verhoudt. Hetweinig vruchtbare afzetten tegen andere onderzoeksinstituties neemtaf. Wie zichzelf kent en op waarde schat, heeft devergelijking met de ander niet continue nodig om zichzelf te kunnenplaatsen.

To be or not to be. Na gemiddeld zeven jaar is wel duidelijk ofde liefde al dan niet beklijft. En? Dik aan dus. Daarmee is nietgezegd dat het allemaal en overal van zelf gaat. Er moet wel in derelatie geïnvesteerd worden. Maar dat het nog uit gaat, lijkt – met450 lectoren en de recente evaluaties van SKO en SIA – eengepasseerd station. Boer zoekt vrouw blijkt eenkijkcijferkanon en de lector in het HBO een niet te stuitenliefde.

Het onderzoek wortelt in hogescholen en levert haar vruchten af.Vernieuwingen bereiken de praktijk. Verbindingen met het onderwijsworden gelegd. En wat blijkt. Zij die sterk zijn in onderzoek zijnjuist ook sterk in die verbinding.

En hoe liep het af met die eend? Leeft die nog? Het onderzoeknaar de omgang met de gedrogeerde gedragsgestoorde eend ging aanonze neus voorbij. Het geestverruimende middel bleek onderzoek aanhet HBO te zijn … En die kip? Die danst!

Prof. Mia Duijnstee is voorzitter van het Forum voorPraktijkgericht Onderzoek en lector aan de HogeschoolUtrecht


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK