Dronkers naar Maastricht

Nieuws | de redactie
25 november 2009 | Jaap Dronkers wordt hoogleraar ‘International comparative research on educational performance and social inequality’ aan het ROA bij de UM. "Nederland scoort slecht op emancipatie als gevolg van de vele verschillende schooltypen en de afschaffing van opstroom-mogelijkheden in de 90-er jaren."

Internationaal vergelijkend onderzoek naar sociale ongelijkheiden onderwijs wordt steeds belangrijker door internationaleontwikkelingen als globalisering en toenemende immigratie. Dronkerszal zich onder meer bezig houden met de invloed die dezeontwikkelingen hebben op nationale onderwijssystemen, denkbijvoorbeeld aan de integratie van etnische minderheden in hetonderwijs.

“Het Nederlandse onderwijs scoort slecht op emancipatie als gevolgvan de vele verschillende schooltypen en de afschaffing vanopstroom-mogelijkheden in de 90-er jaren. Juist de stap vanbijvoorbeeld VMBO-t naar Havo of van Havo naar VWO was voor veelimmigranten en laaggeschoolde autochtonen een manier om hogerop tekomen”, aldus Dronkers.

Hij is nu nog professor Social Stratification and Inequalityaan het European University Institute in Florence. Bij deUniversiteit van Amsterdam was hij van 1994 tot 1998 decaan was vande faculteit der Onderwijswetenschappen en Pedagogie en tussen 1999en 2001 voorzitter van de afdeling sociologie &antropologie.

Dronkers heeft vele publicaties op zijn naam staan over de oorzakenen gevolgen van sociale ongelijkheid in het onderwijs encarrièrekansen, maar ook over verschillen tussen deschoolprestaties van leerlingen in openbare en religieuze scholen,over prestaties van etnische minderheden in het onderwijs en op dearbeidsmarkten en over de elite in Europa. Daarnaast heeft hijgeschreven over de effecten van scheiding op de kinderen en over deinternationaal verschillende oorzaken van scheidingen. Sinds 2002is hij een van de organisatoren van het ‘European Network for theSociological and Demographic Study of Divorce’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK