Dyslexie en de hersenen

Nieuws | de redactie
2 november 2009 | In Nederland heeft één op de twintig kinderen dyslexie: ongeveer 90.000 kinderen met grote problemen bij leren lezen en schrijven. UM-promovenda Vera C. Blau onderzocht wat daarbij in hersenen gebeurt en beidt nieuw inzicht.

Een van de belangrijkstestappen om succesvol te leren lezen is het leren van de associatiestussen enkele letters en klanken (het alfabetisch principe). Kennisover de neurobiologische mechanismen die aan deze vaardigheid tengrondslag liggen is daarom cruciaal voor het begrip van verstoordeleesontwikkeling.

In haar proefschrift werdmet behulp van functionele hersenscans (fMRI) onderzocht hoe dehersenen van normale lezers en van volwassen en kinderen metdyslexie letter-klank associaties verwerken. Bij mensen metdyslexie is een afwijkende koppeling van letters en klanken in dehersenen te zien. Dit zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn waarommensen met dyslexie slecht lezen.

Een tweede oorzaak vanleesproblemen was te vinden in het domein van spraakverwerking.Volwassenen en kinderen met dyslexie vertoonden minderhersenactiviteit bij het verwerken van klanken dan normale lezers.Beide verklaringen zijn mogelijk relevant voor een compleet begripvan leren lezen en leesproblemen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK