EU kijkt naar SF

Nieuws | de redactie
13 november 2009 | Opmerkelijk: terwijl in ons land de SF op de tocht staat, begint in Europa het idee van studieleningen voor mobiliteitsbevordering steun te krijgen.

De Europese Commissie gaatonderzoeken of er een Europees stelsel voor studentenleningen moetkomen om mobiliteit te bevorderen. Commissaris Jan Figèlvoor onderwijsbeleid wil mobiliteit de norm in plaats vande uitzondering maken in studieloopbanen van Europesejongeren. President Barroso heeft keer op keer erop aangedrongendat de lidstaten hier zelf meer actief wroden, maar is nog steedsniet tevreden over de voortgang. De aanbestedingsprocedure loopten in het najaar van 2010 moet het ondezoek gereed zijn. Zoudat niet iets zijn voor de Nuffic om uit te voeren?

Laagdrempelige en betaalbare leningen kunnen eeneffectief middel zijn om die barrière weg te nemen, denktde Commissie. Maar de mogelijkheden die daarvoor bestaan,lopen uiteen. Ook kan meeneembaarheid een vooral nationaalgebaseerd probleem zijn.

Het onderzoek moet in kaart brengen welke vormenvan studiefinanciering er bestaan in de Unie. Daarbij moet ookworden bekeken in hoeverre deze beurzen en leningen kunnen worden’meegenomen’. Welke factoren staan daarbijeventueel volledige meeneembaarheid in de weg?

Ook in de conferentie in Leuven over hetpost-Bologna tijdperk is hierover indringend gesproken. Daarwerd de doelstelling geformuleerd dat in 2020 minstens 20 procentvan de mensen die afstuderen een deel van de opleiding in hetbuitenland moet hebben gedaan. Eurocommissaris Figèl zei in julimobiliteit de norm in plaats van uitzondering te willen maken endeed een oproep voor ideeën om dit te bevorderen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK