Groenland smelt sneller

Nieuws | de redactie
12 november 2009 | Het gebeurt niet vaak dat het BBC World nieuws begint met onderzoek uit Nederland. Vandaag wel: op Groenland slinkt sinds 2000 het ijs sneller. Aldus onderzoek van de UU met het KNMI, de TU Delft, de universiteiten van Bristol en Irvine en het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena.

1500 gigaton gesmolten

Satellietobservaties en regionale atmosfeermodellen bevestigen dezebevindingen onafhankelijk van elkaar. Sinds 2000 heeft deGroenlandse ijskap 1500 gigaton aan ijs verloren. Dit komt overeenmet een zeespiegelstijging van 0,5 mm per jaar.

De ene helft van het ijs verdween als extra smeltwater aan hetoppervlak van de ijskap, de andere in de vorm van extra ijsbergen.De warme zomers van 2006 tot en met 2008 versnelden de ijsafnameverder tot 273 gigaton per jaar. Dit komt overeen met 0,75millimeter zeespiegelstijging per jaar. De ijskap van Groenlandbevat genoeg water om de zeespiegel wereldwijd met 7 meter te latenstijgen.

Extra sneeuw

Het verlies aan ijs zou nog groter zijn geweest als nietook de sneeuwval op Groenland de laatste tien jaar was toegenomen.”De extra sneeuwval maskeerde het verlies aan ijs”, zegt Michielvan den Broeke, hoogleraar Polaire Meteorologie aan de UniversiteitUtrecht.

“Bovendien bevroor een belangrijk deel van het extra smeltwateropnieuw in het koude sneeuwdek dat de ijskap bedekt. Zonder dezeremmende effecten, was het verlies aan ijs na 1996 het dubbelegeweest van wat we nu hebben gezien.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK